Súťažíme so Štefánikom

83
Pamätník M. R. Štefánika v Záriečí, foto: S. Flimmel.

Tematicky ladené príspevky umeleckých duší, ktoré zachytia osobnosť Najväčšieho Slováka buď vo forme kresby alebo textu, čakáme do konca letných prázdnin.

Pri príležitosti osláv 140. výročia narodenia Štefánika v Košariskách, ktoré ukončili Rok Milana Rastislava Štefánika, vyhlásila Trenčianska župa súťaž. Zapojiť sa do nej môžu jednotlivci alebo skupiny, jedinou podmienkou je pozrieť sa na túto významnú osobnosť slovenských dejín svojimi očami. Kresby alebo súťažné príspevky vo forme textu je potrebné spolu s vyplneným súhlasom so spracúvaním osobných údajov poslať na adresu župného úradu. Na víťaza facebookového hlasovania čaká VIP karta Slovenského národného múzea (SNM), s ktorou je možné navštíviť 18 pobočiek SNM na Slovensku. Do súťaže ju venovalo SNM – Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách.    

Pre lepšiu ilustráciu a obraz o živote generála Milana Rastislava Štefánika prikladáme nasledujúcu pomôcku:

– narodil sa v stredu 21. júla 1880 na evanjelickej fare v Košariskách do rodiny farára Pavla Štefánika a Albertíny, rod. Jurenkovej, ako šieste dieťa,

– zmaturoval s vyznamenaním v Sarvaši, univerzitu ukončil v Prahe obhajobou dizertačnej práce s názvom Nové hviezdy z doby predtychonovej a Nová Cassiopea,

– svoju vedeckú kariéru rozvíjal v Paríži, vďaka nej si vyslúžil Janssenovu cenu, ktorú mu udelilo Valné zhromaždenie Francúzskej astronomickej spoločnosti,        

– vedecké expedície ho zaviedli do mnohých krajín sveta, okrem iných navštívil Alžírsko, Tunisko, Tahiti, Brazíliu či Ekvádor,

– ako francúzsky občan získal v roku 1914 od francúzskej vlády kríž Rytiera čestnej légie,

– vo vojnových rokoch prvej svetovej vojny pôsobil v armáde, počas nich v roku 1916 založil s Masarykom, Benešom a Dürichom Československú národnú radu,

– v rokoch 1916 – 1918 sa venoval náboru dobrovoľníkov do československých légií v rôznych štátoch,

– v novovzniknutej Československej republike sa stal ministrom vojny, zúčastnil sa aj na práci mierovej konferencie po ukončení prvej svetovej vojny,

– tragicky zahynul 4. mája 1919, keď sa letecky vracal z Talianska; pochovaný je na Mohyle na Bradle.

Pred tromi rokmi sme v rovnakom znení súťažili s prvým predsedom Slovenskej národnej rady, Jozefom Miloslavom Hurbanom. Originalita prác nás príjemne prekvapila, preto ich prikladáme ako inšpiráciu.   

Zdroj: TSK