Svetový deň vody 22. marca 2021

72

Asociácia vodárenských spoločností si 22. marca pripomína Svetový deň vody, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov.

Tento rok zvolila tému „Valuing water“, vo voľnom preklade „Vážiť si vodu“, pričom poukazuje na dôležitosť poznať skutočnú hodnotu vody a zabezpečiť jej ochranu a trvalú udržateľnosť.

Pre väčšinu obyvateľov Slovenska je samozrejmosťou, že keď otočíme kohútikom, môžeme sa bez obáv napiť zdravotne nezávadnej, kvalitnej pitnej vody. Málokto z nás si však uvedomuje, koľko práce je ukrytej za každým dúškom, ktorý vypijeme. Od identifikácie vhodného zdroja pitnej vody, cez jeho zachytenie, akumuláciu, úpravu, zdravotné zabezpečenie, až po distribúciu do vodárenských systémov a dodávku k spotrebiteľovi. Nesmieme zabudnúť ani na ochranu životného prostredia a zabezpečiť odvedenie a účinné čistenie odpadových vôd pred ich vypustením do povrchových vôd.

Prevádzkovatelia verejných vodovodov a verejných kanalizácií musia navyše  zabezpečiť aj efektívne zneškodňovanie odpadových vôd, čo je v mnohých prípadoch finančne náročné.  Samotné náklady na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou tvoria len niečo viac ako jedno percento disponibilného príjmu domácností. Až trikrát viac sme ochotní minúť na alkohol alebo pohonné hmoty, dvakrát viac na cigarety a kaviarne, reštaurácie. Je potrebné uvedomiť si skutočnú cenu vody. Dôležité je myslieť aj na budúcnosť a zabezpečiť plynulú obnovu jestvujúcich sietí verejných vodovodov a verejných kanalizácií. To však nepôjde bez zmeny v regulačnej politike a cenotvorbe.

Zdroj: avssr.sk, foto: pixabay