Talentárium 2019

140

Aj tento rok Centrum voľného času Včielka malo česť privítať talentované deti z MŠ okresu Púchov na podujatí s názvom Talentárium 2019. Toto podujatie organizujeme už veľa rokov a patrí medzi veľmi obľúbené. Hlavným cieľom je prezentácia jednotlivých MŠ okresu Púchov a prehliadka malých talentov, ktoré sa v deťoch ukrývajú. Pri spoločnom príjemnom a priateľskom dopoludní sme si vymenili skúsenosti, učili sa vystupovať pred verejnosťou, pred kamarátmi, usmievať sa a samozrejme odmeniť toho druhého potleskom.

Tento rok sa zapojilo do podujatia 55 detí z 10 materských škôl okresu Púchov: MŠ Mládežnícka Púchov, MŠ Požiarna 1292/5 Púchov,  MŠ 1.Mája Púchov, ZŠ s MŠ Slovanská Púchov, ZŠ s MŠ Dohňany, MŠ Mestečko, ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, ZŠ s MŠ J.A. Komenského Lednica, MŠ Chmelinec Púchov, MŠ Nosice. Deti sa prezentovali v jednotlivých disciplínach (výtvarné práce, recitácia, spev, tanec a hra na hudobný nástroj).

Výtvarné práce sa niesli v duchu folklórnych tradícií a zvykov, medzi deťmi sa našli talentovaní výtvarníci – budúci umelci. Ďalej sa nám deti predstavili v recitácií a speve, kde  kraľovali ľudové piesne, ktoré spríjemnil aj hudobný doprovod p. učiteľky na husliach. Zaujímavosťou v tomto ročníku prehliadky bolo čítanie z rozprávkovej knižky a zaznel spev dievčat v nemeckom jazyku.

Najbližší k deťom bol aj tento rok tanec. Videli sme zaujímavé a pestré  tanečné vystúpenia, prevládali ľudové tance ale i moderné, predstavili sa deti v sólových ale i v skupinových choreografiách. Na podujatí nám ako jediná Vikinka zahrala na akordeón a predstavil sa nám Jakubko ako malý výskumník so svojim pokusom. Na záver sme si spoločne zaspievali a zatancovali na tóny gitary, na ktorej hrala p. riaditeľka Alenka Strýčková.

Všetky deti, ktoré sa zapojili boli odmenené medailou a sladkosťami. Každá pani učiteľka dostala diplom a drobnosti pre ich materskú školu. Chcela by som pochváliť všetky deti za ich výnimočné vystúpenia a veľká pochvala patrí aj pani učiteľkám, ktoré deti pripravili, venujú sa im a rozvíjajú ich talenty. Prajeme im veľa trpezlivosti, tvorivosti a odhodlania v ich práci a tešíme sa na ďalší ročník Talentária.

Ľudka Bučková Kvaššayová, organizátor podujatia