Talentovaný recitátor zo ZŠ s MŠ sv. Margity

50

Dňa 9. septembra 2021 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo krajské kolo 67. Hviezdoslavovho Kubína – Podjavorinskej Bzince. Deti už tradične súťažili v troch kategóriách poézie a prózy.

Púchovský región úspešne reprezentoval Martin Janíček zo ZŠ s MŠ sv. Margity, ktorý súťažil v 3. kategórii – poézia. Jeho prednes básne Z vody od Miroslava Válka porotu oslovil natoľko, že mu udelila 2. miesto. Porotcovia ocenili jeho charizmu, schopnosť zaujať diváka, fakt, že vie pracovať s textom a rozkrývať metafory. Na záver z úst jednej z porotkýň odzneli slová: „Si veľký talent a ja dúfam, že budeme o tebe ešte počuť.“ K tomuto oceneniu sa môžeme len pridať a Martinovi zaželať ešte veľa úspechov nielen v umeleckom prednese.

Mária Virgová, ZŠ s MŠ sv. Margity