Tanec pomáha telu aj duši

411

Starší občania mesta s radosťou privítali spoločenské podujatie organizované mestom Čaj pre seniorov a po lete sa tešia na jeho pokračovanie.

S myšlienkou pripravovať Čaj pre seniorov prišiel primátor mesta Rastislav Henek. Pozval si vo februári tohto roku na rokovanie všetkých predstaviteľov spoločenských organizácií, ktoré pôsobia v našom meste a tiež Denného centra seniorov. Chcel počuť návrhy, ako by si predstavovali takéto spoločenské podujatie, ako by malo fungovať a aký program by seniorov zaujal. Padali mnohé návrhy. Priznám sa, že po uskutočnení prvého Čaju pre seniorov v marci som bola nielen ja, ale aj mnohí ďalší milo prekvapená. Vďaka vedúcej oddelenia kultúry a sociálnych vecí Mgr. Renáty Holákovej do tanca i pre dobrú náladu spievala Jadranka Handlovská a za symbolické jedno euro bolo pripravené vynikajúce občerstvenie.

Aj ďalšie stretnutia v marci pri speve a hudbe Maji Velšicovej a v máji televíznej svokry Gizky Oňovej mali úspech u prítomných seniorov. Samozrejme sa páčili a zaujali aj vystúpenia žiakov ZUŠ v Púchove, ktorí výborne spestrili poobedňajšie posedenie seniorov. Mimoriadny úspech malo aj nedávne júnové podujatie, kde účinkovala okrem už spomínaných žiakov ZUŠ aj pani Božanka. Počas troch hodín sa rozprúdila ozajstná veselica. I keď z neznámych dôvodov sa niektorí ľudia na tanec radšej pozerali, ako by si ho mali sami užiť. Tých však na ostatnom Čaji bolo málo.

Aj to je dôkaz toho, že tieto podujatia sa tešia veľkej obľube. Preto sa touto cestou chcem poďakovať a myslím, že budem hovoriť za všetkých seniorov mesta Púchov, samotnému primátorovi Rastislavovi Henekovi a vedúcej oddelenia Renáte Holákovej za prípravu a zabezpečenie takýchto podujatí. Dúfame, že po lete sa budeme opäť my starší stretávať v Divadle na Čaji pre seniorov a strávime tak spoločne pekné chvíle.

Chcem poznamenať, že nám starším roky pribúdajú a s nimi rôzne choroby a zdravotné komplikácie. Preto si veľmi vážime, že o nás dbajú aj predstavitelia mesta, aby sme naše pohybové aktivity rozširovali a tanec je pre nás veľkým spestrením všedného dňa. Tanec je spojený s množstvom zábavy a pozitívnej energie, pretancujeme sa k lepšej nálade a pritom má pre nás množstvo fyzických a psychických výhod. Keď k tomu prirátame dobrého účinkujúceho a jeho skvelé piesne, je to záruka, že bude dobrá nálada a príjemné zážitky zo spoločného stretnutia si za každým berieme aj so sebou domov.

Ešte raz, srdečná vďaka, že môžeme v Divadle tancovať pre svoju radosť, pre svoje duševné a fyzické zdravie. Tanec pomáha nášmu telu aj duši.

 

Ing. Emília Luhová, Denné centrum seniorov