Slávnostné stretnutie seniorov – jubilantov

487

Vo štvrtok 29. júna sa v priestoroch Divadla stretli púchovskí seniori – jubilanti s predstaviteľmi mesta. Seniorov prišli pozdraviť primátor R. Henek, viceprimátor R. Hvizdák, poslanci D. Lako a I. Sadloň. Stretnutie zorganizovalo Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ. Vedúca oddelenia R. Holáková privítala jubilantov:

„Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Aj dnešný deň sa stretávame, aby sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, teda vám. Pri takýchto príležitostiach sa človeku neraz premieta jeho doterajší život, uvažuje o zmysle ľudského bytia, o zmysle svojho života.
Som úprimne rada, že sme sa tu spolu stretli v takom hojnom počte a mohli tak spoločne prežiť pár milých chvíľ, ktorými Vám chceme vyčariť úsmev na tvári, oprášiť pekné spomienky a v neposlednom rade prispieť k Vašej dobrej nálade, ktorú si dúfam odnesiete i domov.
Dôvod je úplne prostý, lebo si to zaslúžite! Vo Vašom živote prichádzajú chvíle, keď začínate čítať svoju knihu života, v ktorej má každý prežitý deň svoj riadok. Dozrievate ako víno. Čím ste starší, tým ste múdrejší, stálejší a hodnotnejší. Keď je človek mladý, je plný vášní a silných túžob, častokrát i nemožných. Stále sa niekam náhli. Rýchlo chce mať 15 a občiansky preukaz, 18 a maturitu, rýchlo vybudovať kariéru, zbohatnúť a založiť si rodinu. Byť úspešný za každú cenu a to hneď. Vo všetkom. Svoju vlastnú mienku o svete si nastavuje podľa toho, ako ho vidia druhí. Potrebuje priateľov, spoločnosť a neustále tľapkanie po pleci, aby si sám seba vážil. A ak sa nedarí je obyčajne z toho sklamaný. Z nedočkavosti a poplašenosti robí chyby, z ktorých neskôr bolí hlava. Mladý človek je ako prvý burčiak.
Starší ľudia sú už kvalitné odrody, ktoré si správny milovník života vysoko cení. Dá sa právom povedať, že sú bohatstvom spoločnosti a takmer každý z nich, zanechal za sebou výrazné stopy. Deti, vnúčatá, životné úspechy. Snáď, môže niekto namietať, že nespravil dieru sveta, nepísali o ňom v novinách, nepostavili mu sochu na námestí, ani po ňom nikto nepomenoval ulicu. Ale história je tvorená bežnými ľuďmi a hoci sme nezmenili tok dejín, svet by bez nás nebol miestom akým je dnes. Lebo každý dal niekomu lásku a od niekoho ju dostal. Každý z vás vyčaril niekomu úsmev na tvári a tešil sa z drobných radostí i veľkých zázrakov. Každý spravil stovky malých skutkov milosrdenstva, na ktoré dodnes niekto spomína. V uponáhľanej rutine každodennosti si našiel čas odovzdať pekné slová, gestá a energiu svojim milovaným. A práve toto sú tie skutky, za ktoré sme Vám nesmierne vďační.
Verím, že do kruhu vašich pekných spomienok bude patriť spomienka na tento krásny a výnimočný deň na oslave Vášho jubilea, ktoré ste oslávili, alebo budete ho ešte v blízkej dobe sláviť.“

Po príhovore nasledoval kultúrny program žiakov Základnej umeleckej školy. Primátor R. Henek pozdravil všetkých prítomných a poprial im predovšetkým dobré zdravie. Oznámil seniorom, že poslanci na svojom stredajšom zasadnutí schválili ďalšie sociálne opatrenie mesta: zavedenie obedu za jedno euro v mestských školských jedálňach pre dôchodcov s malými dôchodkami. Primátor spolu s poslancami mestského zastupiteľstva nakoniec osobne kvetmi zablahoželali všetkým jubilantom.