Termosnímkovanie našej školy

123

25. 2. 2021 do našej školy zavítal z Technickej Univerzity vo Zvolene pán Ing. Špilák, v rámci projektu Zelenej školy, a podprojektu Energetické esá, ktorý nám pomohol zistiť stav izolácie školy. Vysvetlil nám postup merania s termovíznou kamerou. Zhotovili sme snímky a zistili sme chyby, miesta najväčších únikov tepla do okolia. Prvé zistenie, treba zatepliť škôlku. Na niektorých miestach uniká z budovy veľa tepla, hlavne na balkónoch a vo vrchných častiach tried. Druhé zistenie, uniká teplo z radiátorov do stien. Odborník nám odporučil dať za radiátory odrazovú plochu, napr. hlinkovú fóliu. Osobitne sa to týka budovy škôlka, v ktorej býva chladnejšie. Tretie naše zistenie, dbať na zatváranie dverí a okien. Tu uniká najväčšie množstvo tepla. Treba vetrať, ale krátko a efektívne. Keď sa tieto 3 veci vyriešia, škola ušetrí peniaze a v škôlke bude konečne teplo.

Matej Klus a Miroslava Kubičárová, Gymnázium Púchov