Testovanie dlhodobého účinku dezinfekcie v autobusoch ADP dopadlo uspokojivo

334

Od vypuknutia pandémie COVID-19 spoločnosť Autobusová doprava Púchov, a.s. (ADP) venuje veľké úsilie a nemálo prostriedkov na to, aby MHD bola maximálne bezpečná.

Kvôli vyššej ochrane zdravia cestujúcich a vodičov a možnému šíreniu koronavírusy bolo v súvislosti s epidemiologickým situáciám rozhodnuté otestovať najnovšie trendy dezinfekcia prinášajúce vysokú a dlhodobú účinnosť. Za realizačnú firmu bola vybraná spoločnosť CleanShield CZ & SK s.r.o., výhradný zástupca dánskej spoločnosti CleanShield Group pre Českú a Slovenskú republiku.

V júni 2021 bola vykonaná v dvoch vybraných autobusoch spoločnosti ADP, a.s. dezinfekcia vnútorných priestorov širokospektrálnym dezinfekčným prostriedkom CleanShield Indor Coating s povrchovou ochrannou polymérovou vrstvou na likvidáciu až 99,9% vírusov a baktérií v priebehu niekoľkých minút s cieľom predchádzať riziku možného rozšírenia infekčného ochorenia. Po aplikácii získa ošetrený povrch dlhodobý samočistiaci efekt. Dlhodobo odstraňuje prítomnosť nežiadúcich vírusov a baktérií, s ktorými si bežné dezinfekcia neporadí. Stačí iba jediná aplikácia, ktorá preukázateľne udrží každý ošetrený povrch dlhodobo sterilný a hygienicky nezávadný. Deklarovaný ochranný účinok polymérovej vrstvy je 12 mesiacov. Táto dezinfekcia je 100% prírodná a 100% biologicky rozložiteľná, nie je teda zdraviu škodlivá. Prípravok má zdravotné atesty Štátneho zdravotného ústavu a spĺňa nielen príslušné štátne, ale aj európske normy.

Verifikácia účinnosti a kontrolné merania

Cieľom kontrolných meraní bolo overiť a preukázať dlhodobé dezinfekčné účinnosť prípravku. Deklarovaná dlhodobá účinnosť nové technológie sa overuje prostredníctvom kontrolných sterov prevedením ATP (bioluminiscenčního) testu. Meranie je vykonávané pred procesom dezinfekcia a následne potom po vykonanom ošetrení v dohodnutých termínoch. Mernú hodnotu merania sú jednotky relatívneho svetla (RLU). Výstup testu sa potom hodnotí podľa počtu RLU. Čím vyššia hodnota RLU je, tým viac je testovaný povrch znečistený.

Prahové hodnoty ATP testu sú rozdelené do dvoch základných kategórií: čisté prostredie (0 – 100 RLU) a silne znečistené prostredie – varovanie (100+ RLU). Kontrolné meranie kontaminácie povrchov po dvojmesačnom bežnej prevádzke autobusov, ktorého cieľom bolo overenie dlhodobého účinku dezinfekčný prostriedku CleanShield Indor Coating, bolo realizované v septembri 2021. Výsledky testu boli viac ako uspokojivé: autobus č. 1 – hodnoty ATP testu 11 RLU, autobus č. 2 – hodnoty ATP testu 20 RLU. Súčasne bolo vykonané porovnávacie kontrolné meranie úrovne znečistenia autobusu, ktorý nebol ošetrený dezinfekčným prostriedkom CleanShield Indor Coating (autobus č.3), u ktorého bol vykonávaný len bežný pravidelné upratovanie. Tu bolo namerané 1.705 RLU, tj. silne znečistené prostredie, teda prostredie s rizikom prenosov choroby COVID-19.

Výsledky meraní tak jednoznačne potvrdili deklarovaný dlhodobý dezinfekčný účinok prostriedku CleanShield Indor Coating. Využitie najmodernejších trendov technológií 21. storočia, ktoré prinášajú vysokú a dlhodobú účinnosť dezinfekcie, môžu pomôcť udržať čistotu a hygienickú nezávadnosť vo všetkých prostriedkoch MHD. Okrem pozitívneho efektu pre cestujúcich i zamestnancov sú pridanou hodnotou bezpochyby aj dopady na existujúce upratovacie procesy, ktoré vďaka aplikácii novej technológie možno zefektívniť, zjednodušiť a v konečnom dôsledku znížiť celkové náklady.

Zdroj: ADP Púchov