Tip na výlet – Hrad Lednica

184

História Lednického hradu

Lednický hrad vznikol v druhej polovici 13. storočia. Jeho funkcia spočívala predovšetkým v ochrane severozápadnej hranice Uhorska, preto Lednica patrila medzi kráľovské hrady. V rokoch 1259 – 1269 ho mal v držbe Marek, župan z Lednice. Začiatkom 14. storočia sa ho na prechodný čas zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Po roku 1321 sa hrad dostal opäť do rúk panovníka a hrad potom často menil svojich pánov. Posledným šľachtickým rodom, ktorý ho mal v držbe, bol rod Aspremontovcov, ktorý v roku 1890 lednický majetok predal Jozefovi Schreiberovi, továrnikovi a sklárskemu podnikateľovi. Hrad však v týchto rokoch pôsobil skôr ako príťažok k Lednickému kaštieľu a kým ešte v roku 1830 stáli všetky budovy, na vyobrazeniach o 70 rokov neskôr je to už len ruina.

Hrad bol takmer nedobytný

Hrad, postavený na strmom brale, sa skladal z troch od seba odstupňovaných častí a bol takmer neprístupný. Z malého, nižšie položeného predhradia, kde boli obranné bašty, väznica, miestnosť pre drábov, maštaľ pre kone, voziareň a kováčska dielňa. Vedľa nej boli schody k druhému padaciemu mostu, ktorý umožňoval vstup do skalného tunela. Až neskôr tu vybudovali delovú baštu. Tunel bol jediný prístup na nádvorie stredného hradu, kde boli hlavné palácové stavby, obytné budovy pre služobníctvo, hospodárske miestnosti, sklady a byt kastelána. V najvyšších miestnostiach stredného hradu boli schody do veže, z ktorej sa dalo prejsť na plošinu, kde začínali i do skaly vytesané schody na najvyššie položenú prírodnú pozorovateľňu.

Noc hradov a zrúcanín

Historicko – astronomická spoločnosť zorganizovala v sobotu 17.8.2019 na hrade Lednica v rámci celoslovenskej akcii „Noc hradov a zrúcanín“ okrem tradičnej prehliadky hradu aj niekoľko sprievodných akcií. Najskôr to bola prechádzka novovysadeným sadom pod hradným bralom, potom ochutnávka kuchyne starých materí a sokoloriarske vystúpenie s dravcami. Večer akcia vyvrcholila upálením bosorky a stredovekou ohňovou show, ktorá fakľami osvetlila hradné ruiny niekdajšieho majestátneho strážcu celého nášho regiónu.

Zdroj: wiki, foto: Slavomír Flimmel.