Večer v záhrade – SUSEDIA SUSEDOM

225

Sobotný večer 17.8. 2019 ožila Marczibányiho záhrada prvým podujatím z plánovanej série susedských stretnutí –  pre rodiny s deťmi. Podujatie zorganizoval Výbor mestskej časti  č.4 – stred mesta Púchov, nielen pre stred mesta, no pre všetkých obyvateľov, ktorí mali chuť prísť, s vďakou, že sa mu preň podarilo získať srdce viacerých svojich priateľov – dobrovoľných hasičov, skautov, „hvezdárov“.

Ústrednou myšlienkou bolo: stretnúť sa, utužiť susedské vzťahy, pomáhať, robiť veci spolu… Témou: voda a slnko, dva NAJ letné atribúty. Na 8-ich stanovištiach mali deti s rodičmi (s príjemnou muzikou v uchu) za úlohu:
1. pomôcť niektorému stromu v záhrade – napiť sa,
2. pomôcť hasičom – spojiť, poskladať, čo treba, trafiť sa vodou na cieľ,
3. poskladať farebnú lodičku a položiť ju na vodnú hladinu tak, aby plávala, aby niečo vydržala,
4. nakresliť vodu/slnko na chodník,
5. pozrieť si slnko ďalekohľadom alebo odpovedať na otázky o ňom + nakresliť čo-to slnečné,
6. urobiť veľké bubliny z vody (špagátu, kameňa a ďalších potrebných ingrediencií),
7. pochytať rybičky a dať ich, kam treba – do vody,
8. odpovedať správne na záludné i veselé otázky uja Petra pre deti i pre rodičov.

Za to všetko získať veľa radosti + sladkosti + ceny z tomboly…

Vám, čo ste prišli, veľmi pekne ďakujeme za Vašu prekvapivú, početnú účasť, za výbornú atmosféru, za pomoc našej záhrade…Deti jej stromčeky krásne popolievali. A záverečná pomoc hasičov bola neuveriteľnou atrakciou!

Prevažnú väčšinu všetkého potrebného sme si zabezpečili svojpomocne, za lavičky, stoly a pod. pomoc ďakujeme PTSM Púchov, za maličké hračky milému obchodíku „Veci za úsmev“, za ceny do tomboly pre dospelých Milošovi Svobodovi. Veľmi pekne ďakujem vybraným členom výboru, ktorí akokoľvek prispeli k zdaru podujatia – finančne, organizačne –  so zapojením nielen seba, no i svojich rodín a priateľov. Je to dnes vzácne – ľudí spájať, nie rozdeľovať.

SUSEDIA SUSEDOM, zdá sa, budú mať čo ponúknuť aj nabudúce. Vymyslíme, dáme Vám vedieť.

Mika Vargová a VMČ č.4