Toto ste (si) prostredníctvom Vianočnej pošty Púchovských novín vinšovali:

346
Vianočná pošta Púchovských novín.

Z lásky si darovať niečo milé,
tešiť sa na spoločne strávené chvíle,
mať v srdci pokoj a v duši radosť,
to je to pravé kúzlo Vianoc.
Krásne Vianoce a veľa šťastia do nového roku zo srdca prajú
Peter a Andrej Luhoví

Keď na oblohe zažiari prvá hviezdička, zaželajme si krásne Vianoce.
V srdciach veľa lásky, šťastia, zdravia nadostač.
Hudbou, smiechom, vtipmi ovenčeného veselého Silvestra!
To Vám všetkým želá Lola Umrianová

Mrazivé Vianoce, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce,
prajeme zo srdca prekrásne Vianoce.
Rodina Belianska

Novoročný vinš pani riaditeľke Vierke.
V novom roku želáme jej všetko dobré čo sa dá,
nech je u nej pokoj, láska i veselá nálada.
Nech sa má o kus lepšie ako v roku predošlom,
nech má šťastia plný dom, zdravia tak akurát, aby ju mal každý žiak rád.
Deti zo školského klubu pri Spojenej škole v Púchove

Krásne vianočné sviatky všetkým, ktorí musia pracovať počas sviatkov a nemôžu si ich naplno užívať s rodinou, hlavne mojím dvom kolegynkám Ľubke a Martulke z potravín COOP JEDNOTA na Kolonke v Púchove.
Eva Fričová

Všetkokrásne v novom roku 2018,
dobrých ľudí na každom kroku,
veľa šťastia, pevné zdravie
Vám praje rodina Petra Farkaša.

Radostné sviatky plné pokoja,
zo srdiečka prajem Vám aj ja.
Ešte krajší Nový rok Vám želám,
Púchovské noviny mužom i ženám…
Šťastné a veselé…
Mamisová Miroslava

Prajem svojej rodinke a priateľom krásne sviatky vianočné a všetko dobré v roku 2018.
Zuzana Gerbelová

Všetkým zamestnancom MsÚ Púchov a CVČ Včielka, ale i našim známym a priateľom prajeme krásne Vianoce a šťastný nový rok!
Jozef a Dáša Illyovci

Všetkým pracovníkom redakcie Púchovských novín prajem krásne vianočné sviatky. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech sú Vaše srdcia obklopené láskou všetkých blízkych a žiaria šťastím.
Do nového roka Vám prajem veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov a nech Vám to stále dobre a zaujímavo píše.
Vaša stála čitateľka Anna Gašpárková

Z celého srdca ďakujeme našim rodičom za všetku pomoc pre našu rodinu v tomto roku. Zvlášť veľké poďakovanie patrí dedkovi Jožkovi Hrušovi.
Prajeme im krásne a požehnané Vianoce a do nového roka 2018 veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania, aby boli aj naďalej svetlom pre naše deti a pre nás prístavom pokoja, dobra a lásky.

Janka, Ladislav, Elizabet a Šarlotka Marmanovci

Veľké ĎAKUJEM posielam všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom ZŠ Gorazdova. Prajem im pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a v novom roku hlavne ZDRAVIE a veľa, veľa síl na realizáciu spoločných plánov. Som rada, že Vás mám.
V. Flimmelová

Poďakovanie kolegyniam z práce:
Ďakujem, že mi vždy poradíte. Ďakujem za to, že vždy pri mne stojíte. Ďakujem, že vždy mi náladu zlepšíte. Ďakujem za to, že ste ma prijali v práci medzi seba. Ešte raz jedno veľké ďakujem patrí Vám: Mária Januová Zlochová, Janka Cabajová, Mirka Loduhová, Mirka Karasová, Majka Bajcarová.
S. Tašková

Poďakovanie MAMINKE:
Za toto všetko ti ďakujem: za tvoju výchovu, podporu, nekonečnú lásku, za to, že si tu vždy pre mňa. Za to, že, keď som prišla s plačom domov, objala si ma. Ďakujem za to, že si mi tou najlepšou mamou, akú si môže človek priať.

Poďakovanie mojim deťom:
Lucka T., Michal T., ste moje všetko, ste môj sen, ste moje ráno, večer aj môj deň. Ľúbim vás veľmi, najviac, ako viem.
Simonka Tašková

Chcela by som popriať krásne Vianoce a krásny nový rok celej mojej rodinke Kurcinovej. Keďže nám pracovné povinnosti nedovolia byť pokope ako rodine. Chcem poďakovať a popriať našej babke Viktorke veľa síl a zdravia a hlavne pevných nervov i v tomto nastávajúcom roku, v ktorom sa dožije krásnych 80 rokov. Priatelia a známi, Ďakujem Vám za tento rok 2017, či už sú to naše dcérky Majka a Viktorka, tatinko Paľko, chalani Kopincoví z Lazov, skvelí susedia na Lazoch aj v Púchove (Španko, Velits, Šelbickí, Drábikovci, Hudák, Holičarová). Prajem Vám všetkým krásny nový rok 2018, aby sa Vám splnili všetky Vaše túžby a sny, želá Maja Kurcinová s celou rodinou.

Otvorte dvere vianočnému obdobiu plnému radosti, vpustite do nich nové príležitosti a zdolávajte prekážky.
Veľa úspechov v novom roku všetkým skvelým ženám z pilatesu želá Majka Dorčíková.

Dobré pani učiteľky Jitka a Elenka a milí spolužiaci 4. triedy MŠ Požiarna 1292, nech Vám tých pár dní do Vianoc v škôlke rýchlo ubehne a príde bohatý Ježiško. Prežite príjemné vianočné dni a stretneme sa po prázdninách!
Vaša kamarátka Sárka T.

Kto v ľudskom ruchu,
ticho a pokoj objaviť vie,
kto aj v chudobnej maštali
bohatstvo odkryje,
kto má oči dieťaťa, keď v noci jasná hviezda žiari,
ten skutočný úsmev má, aj keď nie vždy na tvári.
Kto hľadá šťastie, ktoré nie je konečné,
len ten prežije, tie pravé Vianoce…
Nech i Vaše srdce sa pokorou trbliece,
nech aj Vy máte tie pravé Vianoce.

Vianoce sú naplnenie dlhého čakania, pripomínajú nádej, čo je tak dlho hľadaná… Aj keď si smutný, sám, možno i bolesť v srdci máš, možno Ťa niečo trápi, v tie dni to cítiš zvlášť….
Prajem Ti napriek tomu, nech silne veríš, že práve preto raz, prišiel na Zem Ježiš. Nech teda aj v Tvojom vnútri svetlo sa ligoce, On dúfa, že s Ním prežiješ i tieto Vianoce!
Soňa Orgoníková (rod. Vanková)

Až vianočné zvony zazvonia,
ihličie Vám doma zavonia,
zahoďte všetky trápenia a starosti,
užite si sviatky v šťastí a radosti.
Anna Kováčová

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola. Nech pohoda vládne za sviatočným stolom, nech láska prevláda nad nemilým slovom.
To všetko a ešte omnoho viac Vám praje rodina Kučíková

Prajeme krásne a požehnané Vianoce našim babkám Aničke Gašparovej a Darinke Rumanovej a ďakujeme im za ich lásku, obetu a starostlivosť o naše deti Katku a Peťka, ktorí babkám posielajú svoje božteky plné lásky.
Eva a Peter Gašparoví

Všetkým ľuďom, nielen z nášho mesta,
koláče z toho najlepšieho cesta.
Rybku, šalát, oplátky,
žiadne veci na splátky,
nech sa stromček ligoce,
prajem všetkým čarovné Vianoce.
s pozdravom Viktor Pažitný

Žiakom 5. B na ZŠ Gorazdova, ale aj „mojim“ deviatakom prajem veľa lásky šťastia, zdravia a nech sa vám splnia najtajnejšie priania.
Triedna učiteľka

Sviatky lásky, pokoja zavítali k nám,
pri stromčeku ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome Vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.
Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok želá Janka Michálková.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok prichádzame priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok za to stál.
Praje Mária Čviriková

Tak ako starý rok padá, nech do Vášho srdiečka láska sadá.
Zabudnite na starosti a prežite nový rok v šťastí a radosti.
Helena Dunková

Želáme pre celú svoju rodinu, priateľov a kolegov: Ak máte v novom roku niečo stratiť, nech je to zlá nálada. Ak máte niečo zabudnúť, nech sú to starosti.
Ak máte niečo zničiť, nech sú to spomienky, ktoré Vás trápia.
Ak máte zostarnúť, nech je to s pocitom šťastia, že svoj život žijete naplno!
Želám Vám veselé Vianoce a Šťastný nový rok!
Katarína Jantová

Ak láska topí ľad, čo pani zima vyčarila, ak človek dá viac ako v sebe skrýva, ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz, padajúce vločky a v detských očiach jas, tak prišla doba – keď pre každého máme pár prívetivých viet – sú tu zas Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet.
Ing. Anna Gašpárková

Vianoce, sviatky lásky a pokoja, nech každú bolesť zahoja, s Ježiškom malým tešte sa spolu, keď budete sadať k štedrovečernému stolu.
Anna Petrocová

Telo zdravé, pokoj v duši, fúru smiechu, teplé uši, veľa času, srdce šťastné, kopec lásky, konto mastné! Šťastné a veselé Vianoce praje rodina Kováčová.

„Pokoj ľuďom dobrej vôle“
Vyslovujem úprimnú pochvalu a ľudské poďakovanie, s úctou a pokorou týmto ľuďom a organizáciám: pracovitým kuchárkam z Mš Chmelinec Púchov, predavačkám z Jednoty „C“ Púchov, Mestskej knižnici Púchov, Orange Púchov (sl. Šlesáriková), pánovi Kračuníkovi (vodárne Púchov). Ďakujem aj tým, čo na mňa nemali trocha času, ani priestoru.
PS: Ďakujem Púchovským novinám za možnosť vysloviť svoju vďaku. Želám Šťastné Vianoce a do roku 2018 veľa úspechov.
S úctou Jozef Pěntka

Šťastné a veselé Vianoce
plné radosti, rodinnej pohody
a v novom roku 2018
veľa šťastia, zdravia, lásky
vám praje SZZP ZO Púchov