Tri dobrovoľné hasičské zbory v Beluši si vďaka dotácii doplnili materiálne vybavenie

38

Obec Beluša sa môže pýšiť tromi dobrovoľnými hasičskými zbormi (DHZ), ktoré sú aktívne a pre obec predstavujú veľkú pomoc nielen pri živelných pohromách. Každoročne je ich činnosť podporovaná dotáciou z Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO). Celková suma predstavuje pre všetky tri zbory 7 400 € – pre podhorský zbor v kategórii „C“ je výška dotácie stanovená na 1 400 € a po 3 000 € dostali hasiči z kategórie „B“- z Beluše a Hlože.
„Každá dotácia z DPO je min. 5 percentami hradená z obecného rozpočtu, čo predstavuje spolu sumu takmer 400 €. Je pre nás samozrejmosťou, že podporujeme činnosť dobrovoľných hasičov aj z obecného rozpočtu, nakoľko ich pomoc a práca je veľkým prínosom pri riešení povodní, či požiarov v obci. V posledných rokoch bol obmenený ich vozový park a poskytnutá dotácia z DPO pomáha modernizovať ich materiálové vybavenie. Obec sa na ich činnosť môže vždy spoľahnúť a osvetovo pracujú aj s deťmi i mládežou,“ dopĺňa Ing. Alena Kubašová, zodpovedná za daný úsek poskytovania dotácií na obecnom úrade.
Všetky hasičské zbory si u vybraných dodávateľov za poskytnutú dotáciu zakúpili potrebné materiálno-technické vybavenie či osobné ochranné pomôcky na zvýšenie akcieschopnosti jednotlivých zborov. Zakúpené vybavenie budú členovia zborov používať počas zásahov, a tak budú môcť oveľa lepšie chrániť životy a majetok občanov pred požiarmi a povodňami.
Hasiči z Beluše si obstarali materiálnu techniku (napr. hadice, prúdnice) a osobné ochranné prostriedky (napr. pláštenka, zásahová obuv, brodiace nohavice, odev proti hmyzu, termotričko, hasiaci vak). Hložský zbor zakúpil z dotácie zásahové odevy s reflexným nápisom HASIČI. Podhorskí hasiči si doplnili zásoby zásahových rukavíc a zásahovej obuvi.

ObÚ Beluša