TSK zbiera zaujímavé komunitné nápady v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu

85

Predložiť ich môžu právnické osoby, mestá, obce či rôzne organizácie a združenia do konca marca, na ich realizáciu je zo župného rozpočtu vyčlenených celkom 200 tisíc eur.

V šiestom ročníku Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK taktiež platí rovnomerné rozdelenie finančných prostriedkov medzi 9 okresov kraja. Projekty neinvestičného charakteru je možné podávať z oblasti voľnočasových aktivít, športu, kultúry, životného prostredia či oblasti sociálnej pomoci a dopravy. Na jeden inšpiratívny nápad môže navrhovateľ žiadať 2 200 eur, grant však môže v kalendárnom roku získať maximálne na dva projekty. Dôležité je nezabudnúť priložiť súhlas k podpore projektu minimálne 30-tich ďalších dospelých občanov. Doručené žiadosti budú posúdené a predložené na verejné zvažovania. Následne postúpia do verejného hlasovania, v ktorom o ich realizácii rozhodnú svojimi hlasmi občania.

Tešíme sa na všetky tohtoročné komunitné nápady, ktoré nám budú doručené na župný úrad v Trenčíne a skvalitnia život obyvateľov kraja. Viac informácií k dotačnej schéme nájdete v priloženej infografike a tiež v sekcii Financie, v rubrike Participatívny-komunitný rozpočet.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146.

TSK