Polícia informuje

3379

Pátranie po nezvestnom bolo neúspešné

72-ročný J. P. je nezvestný už od 19. januára tohto roku. Naposledy sa mal pohybovať v kat. úz. obce Staré Nosice na bicykli modrej farby. J. P. je vysoký 175 cm, má štíhlu postavu, šedivé krátke vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečenú tmavomodrú zimnú bundu a čiernu zimnú čiapku. Aj minulý týždeň pokračovalo pátranie, ktorého sa zúčastnil Modul pátrania a záchrany Policajného zboru so špeciálne vycvičenými psami. V súčinnosti s Poriečnym oddelením OPP PPZ opäť prehľadávali vodné plochy. Žiaľ, nezvestného sa nepodarilo nájsť.

Polícia riešila fyzické napadnutie

Hliadka mestskej polície preverovala telefonické oznámenie, že sa na Ul. Komenského háda muž so ženou. Po príchode hliadky bola na mieste zistená žena, ktorá uviedla, že ju fyzicky napadol jej priateľ. Následne v okolí miesta bol zastihnutý aj jej priateľ, bytom Horovce, ktorý uviedol, že sa spolu hádali. Žena bola prevezená na vyšetrenie do NsP Zdravie, kde po vyšetrení dostala odporúčanie na odborné vyšetrenie do NsP Považská Bystrica. Žena bola hliadkou MsP Púchov poučená o možnosti podania oznámenia vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, čo odmietla.

Vylomené dvere na predajni

Na predajni 4ka na Štefánikovej ul. v Púchove neznámy páchateľ vylomil zámok na vstupných dverách. Polícia oznámenie o vylomených dverách preverila a zistila, že sa zakladá na pravde. Hliadka MsP Púchov prizvala na miesto vedúcu predajne 4ka a podozrenie z vlámania sa do objektu oznámila stálej službe OOPZ Púchov a zabezpečila miesto činu do príchodu hliadky polície SR.

Opitý sa dobýjal do cudzieho domu

Na základe telefonického oznámenia z Horných Kočkoviec (Ul. Terézie Vansovej) hliadka mestskej polície riešila priestupok proti verejnému poriadku. Do dvora rodinného domu sa dobýjal opitý neznámy muž. Žena s dieťaťom bola sama doma a mala obavu o zdravie a život. Na chodníku pred rodinným domom mestskí policajti našli ležiaceho muža, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a ťažko komunikoval. Nakoľko neznámy muž neposkytol súčinnosť pri zisťovaní totožnosti, bol bez použitia donucovacích prostriedkov predvedený na oddelenie MsP Púchov za účelom zistenia totožnosti, kde bola jeho totožnosť zistená. Priestupok proti verejnému poriadku bol riešený blokovou pokutou vo výške 20 eur.

Kontrolujte svoje deti ako trávia svoj čas na internete

V dnešnej dobe sa asi všetci zhodneme, že si nevieme predstaviť svoj život bez technológií a internetu. Hlavne počas leta (ale nielen vtedy) deti začínajú tráviť viac času na internete ako vonku s kamarátmi. Využívajú hlavne čas, kedy sú rodičia v práci a nemajú nad nimi takú kontrolu, ako keď sú doma.

Naše deti vyrastajú v digitálnej spoločnosti a internet je pre nich prirodzený priestor. Technológie im a rovnako aj nám uľahčujú život. Sociálne siete nám pomáhajú pri kontaktoch s kamarátmi aj s rodinou.

Aktivity na počítači alebo na internete môžu byť príjemnou zábavou a relaxom. Ale deti bez pomoci rodičov nevedia odhadnúť riziká, ktoré im vo virtuálnom svete hrozia a práve deti sú tou najzraniteľnejšou skupinou.

Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom „kyberšikana“. Je jedným z druhov šikanovania. Pri šikanovaní páchateľ fyzicky či psychicky ubližuje, ohrozuje, zastrašuje, snaží sa získať prevahu. Pri kyberšikane používa na svoje útoky moderné technológie a virtuálny priestor, kde ho chráni anonymita. Na rozdiel od reálnej šikany, pri tej kybernetickej nemá šikanovaný pokoj ani vo svojej izbe. Hoci sa kyberšikana viaže k virtuálnemu priestoru, agresorom je často človek, ktorý už ubližuje aj v reálnom živote, napríklad v škole. Internet je preňho len ďalším nástrojom. Preto je dôležité venovať sa nielen ochrane detí na internete, ale aj tomu, ako sa vo virtuálnom priestore majú správať.

Netreba zabudnúť ani na sexuálne zneužívanie detí cez kyberpriestor. Obeťou bývajú už deti vo veku 10 rokov. Vydieranie v kyberpriestore je spojené s tým, že agresor posiela dieťaťu správy so sexuálnym podtónom, postupne začína vyžadovať aj fotografie, kde je dieťa obnažené, čo neskôr môže byť zdrojom jeho vydierania.

Polícia upozorňuje hlavne rodičov maloletých a mladistvých detí, aby kontrolovali činnosť svojich detí na internete. Je veľmi dôležité učiť deti kriticky rozmýšľať, aby sa naučili posúdiť, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré nepravdivé, čomu alebo komu môžu vo virtuálnom svete dôverovať.

Deti v mladšom školskom veku ešte väčšinou nevedia, pred čím presne sa majú chrániť a ako im dospelý môže ublížiť. Rozprávajte sa preto so svojím dieťaťom a vysvetlite mu, aké správanie dospelého nie je prípustné a že najlepšie urobí, ak vám o tom hneď povie. Vaše dieťa musí vedieť o tom, že sa vám môže zdôveriť. Spoločne zvážte situáciu a v najhoršom prípade sa môžete obrátiť aj na políciu. Vydieranie, nátlak, krivé obvinenie, ohováranie alebo vyhrážanie je podľa našich zákonov trestné.

Polícia zverejnila prehľad o tvorbe a šírení dezinformácií a manipulácií na Slovensku v roku 2022

Rozsah materiálu zodpovedá reálnej situácii, kedy sa Slovensko stalo stredobodom záujmu vplyvových operácií pochádzajúcich hlavne z prostredia Ruskej federácie. Nikdy v histórii nášho štátu sme nečelili dezinformačným a manipulačným snahám v tak intenzívnej miere, ako tomu bolo v roku 2022.

V publikovanom dokumente sa široká verejnosť môže dočítať nielen o najčastejšie používaných naratívoch v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ale môže rovnako spoznať metódy, techniky a postupy tvorcov dezinformácií. Popri detailnom opise vývoja v oblasti dezinformácií šírených na sociálnych sieťach sa zverejnený materiál venuje aj činnosti Policajného zboru v oblasti analytiky a externej komunikácie a v závere prináša pohľad na tému online podvodov.

Súčasťou ročného prehľadu je aj prognóza na rok 2023, ktorý sa môže niesť v znamení utlmenia činnosti štátnych orgánov v boji proti dezinformáciám a informačným operáciám páchaným zo strany cudzích štátnych mocností.

Priložená brožúra je určená predovšetkým odbornej verejnosti, akademickej obci, participujúcim štátnym orgánom a médiám venujúcim sa uvedenej problematike. Vo vzťahu k laickej verejnosti bude materiál skrátený vo forme viacerých statusov publikovaných na sociálnych sieťach Policajného zboru.

Zdroj: Polícia SR, MsP Púchov