Turnaj v unifikovanom futbale

413

Každoročne sa v máji koná turnaj v unifikovanom futbale. Ide o malý futbal, kedy žiaci s mentálnym postihnutím hrajú v jednom družstve spolu so žiakmi s intaktným intelektom. Tento rok to bol už 18. ročník a v piatok 18. mája ho organizovala Spojená škola Púchov na ihrisku s umelým trávnikom v Dolných Kočkovciach. Športovými partnermi žiakom zo spojenej školy boli chlapci zo ZŠ Gorazdova Púchov pod vedením Mgr. Ivana Urbana.

Na turnaji sa zúčastnili družstvá z Bytče, Považskej Bystrice a Trenčína. Púchovským chlapcom sa podarila skvelá vec – obhájili minuloročné prvenstvo a zaslúžene získali zlato. Najlepším strelcom turnaja bol rovnako žiak zo Spojenej školy Púchov Michael Rác s 9 nastrieľanými gólmi. Druhú priečku obsadili žiaci SŠI Bytča so žiakmi z Gymnázia Bytča, na treťom mieste sa umiestnili futbalisti zo SŠI Trenčín spolu so žiakmi ZŠ Veľkomoravská Trenčín a štvrté miesto patrí žiakom zo SŠI Považská Bystrica a ZŠ SNP Považská Bystrica.

Futbalový týždeň platí aj pre dievčatá, ktoré sa 25. mája stretnú na turnaji v Bytči. Srdečne sa chceme poďakovať starostovi obce Dolné Kočkovce Bc. Petrovi Reginovi, za poskytnutie priestorov na realizáciu turnaja. Vďaka patrí aj FC Kebab Beluša a mäsiarstvu p. Beniaka z Považskej Bystrice za gastro služby.

PaedDr. Bieliková E., Spojená škola Púchov