Vernisáž v Divadle – Sklená krása

291

SOŠ sklárska v Lednických Rovniach oslávila 25. výročie umeleckého vzdelávania vernisážou výstavy výtvarných prác svojich študentov, ktorá sa konala 22. mája v Divadle Púchov.

SOŠ sklárska v Lednických Rovniach pôvodne reagovala na potrebu zaradenia nového študijného odboru „výtvarné spracúvanie skla“ do siete študijných odborov, nakoľko tento odbor bolo možné študovať len v Českej republike. Neskôr pribudla možnosť pre študentov pokračovať v umeleckom vzdelávaní v pomaturitnom a vyššom odbornom štúdiu. Nie náhodou sa táto myšlienka rozvíjala práve v Lednických Rovniach v meste, ktoré má bohatú sklársku históriu.

Pôvodne mala škola tri zamerania brúsenie skla, hutnícke tvarovanie skla a maľovanie a leptanie skla, neskôr pribudli ďalšie dve zamerania výroba bižutérie a ozdobných predmetov a výroba sklenej vitráže. Aktuálne výučba praktického vyučovania prebieha v školských ateliéroch, dielňach odborného výcviku a na školskej hute, kde majú študenti priestor na realizovanie svojich vlastných výtvarných návrhov v skle. Škola pripravuje odborníkov pre prax s vysokou umelecko-remeselnou zručnosťou a kreativitou.

Výstavu otvorila manažérka Púchovskej kultúry, s.r.o. Mika Vargová. Hosťom sa okrem nej prihovorili aj zástupkyňa riaditeľky SOŠ Iveta Zbínová a kurátorka výstavy Hanka Crkoňová. Umelecký zážitok umocňovalo hudobné vystúpenie Trio Con Brio (Mária Jašurdová, Janka Ďurišová a Michaela Janíková). Výstava potrvá do 12. júna.

Foto: Slavomír Flimmel