Tvorivá jeseň v domácich ateliéroch žiakov ZUŠ Púchov

886

Pandémia koronavírusu a z nej vyplývajúce obmedzenia ovplyvnili verejný život, prácu, chod rodiny, kultúrnych či spoločenských udalostí i vzdelávania. Základné, stredné, vysoké či umelecké školy museli prehodnotiť prístup k vyučovaniu a obmeniť jeho spôsob. Ako to zvládla v druhej vlne pandémie naša Základná umelecká škola v Púchove a vyučujúce výtvarného odboru?

Keďže prezenčné vyučovanie v ZUŠ bolo zastavené, pristúpili sme k dištančnej forme. Niektorí žiaci a ich rodičia už záťaž dištančného vzdelávania pociťovali zo základnej školy, snažili sme sa, aby výtvarnú prácu vnímali ako príjemné trávenie času. Môže sa zdať, že výtvarne vzdelávať v domácich podmienkach je nemožné. Hľadali sme námety ako deti osloviť, aby im výtvarná činnosť prinášala radosť a tvorivý oddych.

Jeseň nás v mnohom inšpirovala pri koncipovaní výtvarných námetov. Vznikali výtvarné úlohy, ktoré v sebe spájali dve v jednom: splnenie výtvarnej práce hravým spôsobom s dostupným materiálom a pobyt na čerstvom vzduchu. Žiaci si tak mohli vyskúšať realizáciu krajinného umenia (land art) a fotografie. Plody jesene boli pre žiakov materiálom, z ktorého vytvárali ornamenty, portréty, ilustrácie vymyslených či známych rozprávkových príbehov, strašidiel a duchov.

Malý prierez detských prác môžete vidieť vo fotogalérii. Je to však len kvapka z toho, čo sa podarilo šikovným deťom počas tohto zvláštneho a náročného obdobia vytvoriť. Výstavy či koncerty sú momentálne pozastavené. Rodičia a žiaci ZUŠ v Púchove sa však čoskoro dočkajú virtuálnej galérie.

Dištančné vyučovanie žiakov výtvarného odboru a spolupráca s ich rodičmi je však dôkazom toho, že tvorivosť a chuť hľadať v sebe výtvarné možnosti je neprekonateľná a môže sa rozvíjať aj v obmedzených podmienkach. Prináša relax a vie vtiahnuť do tvorivej činnosti aj rodinných príslušníkov.

Vyučujúce výtvarného odboru ZUŠ Púchov: Mgr. Janka Michalíková, Mgr. Mária Dorčíková, Mgr. Martina Divinská a Mgr. Elena Toporová touto cestou ďakujú všetkým rodičom za výbornú spoluprácu i komunikáciu a veríme, že táto snaha sa zúročí v priaznivejších podmienkach.

ZUŠ Púchov