Odišiel ďalší divadelník

201
Marián Hruška v postave nemeckého dôstojníka v Optimistickej tragédii.

Divadelný súbor Makyta prišiel o ďalšieho člena. Vo štvrtok sme sa dozvedeli, že nás navždy opustil kolega a kamarát Marián Hruška.

Maroš bol neodmysliteľnou súčasťou Divadelného súboru Makyta v 70. – 80. rokoch 20. storočia. Začínal v Divadle mladých v predstaveniach Rozlúčka v júni, Prekroč svoj tieň a ďalších.

Nezabudnuteľný Števko z veselohry Ženský zákon spolu s Lackom Drobným.

Postupne typovo v súbore Makyta nenapodobiteľne stvárňoval postavy sluhov – Ženský zákon – 1974,  Beta, kde si?  – 1980,  Pani richtárka – 1986,  postavy študentov – Zlatý koč – 1974, Meštiaci – 1985, dokonca nemeckého dôstojníka v Optimistickej tragédii.

Aj napriek tomu, že ho na javisku už zopár desaťročí nevidieť, postavy, ktoré stvárnil, navždy zostávajú. A to nielen v divadelnom archíve.

Spolu s Lackom Kunstom v tragédii Beta, kde si?
Maroš Hruška, Alena Jancová a Olinka Zelková v predstavení Ženský zákon.

Česť jeho pamiatke!

Jaroslava Botošová, DS Makyta