Tvorivé dielne v školskej prevádzke SOŠ OaS

66

Žiaci 8. ročníkov zo ZŠ Nemocničná a ZŠ Stred 44/1 v Považskej Bystrici si mohli v hoteli Študent v Považskej Bystrici vyskúšať svoje zručnosti vo výzdobe medovníkov, v príprave studenej kuchyne, rozličných nátierok a ich podávaní. Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov pod vedením majstrov odborného výcviku ich zasvätili do tajov studenej kuchyne a predviedli im aj ukážku carvingovej techniky zdobenia zeleniny. Ocenili aj prípravu nealkoholických kokteilov a ukážky prípravy stolov k spoločnému obedu. Žiaci si určite odniesli veľa nových skúseností. Pre dievčatá bola veľkým zážitkom návšteva kozmetiky, ktorá je súčasťou školskej prevádzky hotela Študent. Naše študentky odboru kozmetik im predviedli základy denného líčenia a starostlivosti o pleť, ktoré si aj samy na sebe vyskúšali. Najviac sa im páčili nové triky v lakovaní nechtov, ktoré si veľmi rýchlo osvojili. Žiaci pracovali v menších skupinkách a postupne sa vystriedali pri rôznych činnostiach. Súčasťou tvorivých dielní boli i informácie našej výchovnej poradkyne Mgr. Minárikovej o študijných a učebných odboroch. Spätnou väzbou našich hostí bol spokojný úsmev a veľmi priateľská tvorivá atmosféra počas celého dopoludnia. Tešíme sa na ďalšie návštevy žiakov základných škôl na tvorivých dielňach.

Ing. Ludmila Hamšíková