Odchytili zatúlaného psa

72

Dňa 22.3.2019 bol odchytený túlavý pes v miestnej časti Hrabovka. Identifikácia: obojok s príveskom na ktorom má dve identifikačné čísla. Pes umiestnený do kotercov za PTSM Púchov. Majiteľ si môže psa prevziať na oddelení MsP Púchov po predložení potrebných dokladov. Tel. 159, 042/4631720, 0903132333.