Týždeň bezpečnosti na železnici aj v Trenčianskom kraji

48

V dňoch 7. – 14. septembra 2020 prebieha aj v Trenčianskom kraji celoslovenská policajná akcia „Týždeň bezpečnosti na železnici“, organizovaná európskou sieťou železničných polícií „RAILPOL“.

Rýchliky na zmodernizovaných úsekoch tratí majú povolenú maximálnu rýchlosť až 160 km/hod. Brzdná dráha vlaku pri takejto rýchlosti je až 1700 metrov – skoro dva kilometre. Rýchlik idúci rýchlosťou 120 km/hod., prejde 100 metrov za 3 sekundy.

Najčastejšími príčinami železničných nešťastí, nie sú technické a konštrukčné príčiny, ale ľudská neopatrnosť a nedostatok rešpektu voči pravidlám.

V obvode železničných dráh na území Trenčianskeho kraja bolo v minulom roku 8 usmrtených a 3 ťažko zranené osoby, pričom k 31. augustu 2020 v policajných štatistikách evidujeme na železnici už 8 nehodových udalostí s následkom smrti.

Okrem vodičov motorových vozidiel patria medzi zranených často aj deti a mládež. Častými príčinami nehôd je neoprávnený pohyb v blízkosti trate, nerešpektovanie výstražných znamení na priecestiach a neopatrnosť pri samotnom cestovaní.

A preto nezabúdajte:

  • Cez železničnú trať vždy prechádzajte iba na vyhradených miestach a veľmi opatrne!
  • Vždy pozorne sledujte svetelnú signalizáciu a rešpektujte spustené závory!
  • Poškodzovanie železničných staníc, vlakových súprav, signalizačných zariadení a ramien závor je trestné!
  • Ak zmeškáte vlak, pôjde ďalší! Nikdy nenaskakujte na rozbiehajúci sa vlak!
  • Nikdy nevyskakujte z idúceho vlaku!
  • Nikdy sa nepohybujte medzi vagónmi a pod vagónmi!
  • Vysoké napätie je „neviditeľný zabijak“! Preto liezť na vagóny je prísne zakázané a životu nebezpečné!
  • Z okien sa nevykláňajte! A nikdy nič nevyhadzujte!
  • Záchrannú brzdu môžete použiť iba v prípade nebezpečenstva!
  • Vaše správanie v obvode železníc sledujú aj príslušníci železničnej polície, preto rešpektujte ich dobre mienené rady a pokyny, vyhnete sa tak situáciám, ktoré môžu spôsobiť nenapraviteľné problémy Vám aj iným!

Zdroj: Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne, foto: ŽSR