Týždeň mozgu – 13. až 19. marec

713

V týchto dňoch prebieha medzinárodná akcia „Týždeň mozgu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, tiež hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch prevencie. Táto kampaň sa realizuje od roku 1996 a na Slovensku sa v tomto roku koná jej 10. ročník.

Akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY a v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva sa konajú edukačné aktivity pre verejnosť – besedy na tému: Žijeme život prospievajúci mozgu?, Potreba trénovania pamäti a Prevencia pred ochoreniami mozgu.

Tajomný mozog – miliardy nervových buniek, tvoriacich tento neobyčajne výkonný, ale súčasne aj krehký a zraniteľný orgán, riadi, vedie a kontroluje pohyby nášho tela, chod našich myšlienok, zvraty a zmeny nálad, rozhodovacie procesy, ale aj komunikáciu s okolím čo vytvára čaro osobnosti každého samotného jedinca. Reguluje tiež náš zdravotný stav.
Mozog pozostáva z buniek, ktoré sa nazývajú neuróny (80 – 120 miliárd). Jediné bunky, ktoré sa v ľudskom tele neobnovujú sú bunky nervové, preto je ešte dôležitejšie sa o ne postarať. Mozog tvorí 2 % telesnej hmotnosti, spotrebuje na svoju činnosť 25 % výkonu srdca, na svoju výživu potrebuje 20 % spotreby kyslíka organizmu a 25 % glukózy.

Prečo sa musíme starať o svoj mozog? V súčasnosti sú kladené vyššie nároky na pamäť. Ľudskú pozornosť zahlcujú informácie. Náš mozog musí čeliť zvyšujúcemu sa stresu a tlaku. Menej namáhame mozog, spoliehame sa na mobily, tablety, počítače. Vyžaduje sa od nás zvyšovanie kvalifikácie, lepšia schopnosť pamätať si staré a prijímať nové informácie. Netrénovaná pamäť zlyháva podobne ako svaly. Vekom klesá mozgová plasticita.

Žijeme mozgu prospešný život, ak primerane a pravidelne zaťažujeme svoje telo, trávime svoj voľný čas fyzicky aktívne, aktívne sa vzdelávame nielen v škole/v práci, nebojíme sa nových výziev, skúseností; venujeme dostatok času priateľom, rodine a komunite; udržiavame si pozitívny prístup k životu, jeme zdravú, vyváženú stravu bohatú na vitamíny, antioxidanty, omega 3-mastné kyseliny a kyselinu listovú; strážime si čísla: hmotnosť, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy v krvi a krvný tlak; doprajeme si dostatočný spánok. Nežijeme mozgu prospešný život, ak všetko spomínané nerobíme a ignorujeme zhoršujúce sa zabúdanie, náhle straty orientácie, bezdôvodné striedanie nálad; fajčíme, užívame drogy a neprimerane pijeme alkohol.

Tipy pre lepšiu pamäť: pozitívny postoj – povedzme si: Ja nie som o nič horší ako iní, ja to dokážem!; koncentrácia – vedome zamerajme pozornosť na podstatu, asociácie – pýtajme sa: Čo mi táto situácia pripomína?, podobné otázky nám pomôžu pri spomínaní, ale aj pri zapamätávaní si nových informácií; selekcia – myslime kriticky a posudzujme, čo skutočne stojí za to pamätať si; vizualizácia – obrazotvornosť – prostredníctvom mentálnych obrazov si vytvárajme vlastné obrazy; intelektuálna zvedavosť – čím máme viac vedomostí, tým bude ďalšie zapamätávanie si ľahšie a rýchlejšie, informácie vzájomne nadväzujú, nové doplnia staré; odbúravanie stresu – úzkosť, strach a depresia prispievajú k poruchám pamäti a zhoršujú schopnosť koncentrácie; emócie – čím viac je informácia spojená so silnou emóciou, či už pozitívnou alebo negatívnou, tým lepšie sa vryje na dlhšiu dobu do pamäti; odpočinok – uvoľnenie a dostatočný spánok umožňujú, aby si mozog oddýchol; okysličovanie – fyzická a intelektuálna aktivita zvýši prietok krvi mozgovými cievami, čím si vytvárame optimálne podmienky pre činnosť pamäti; precvičovanie pamäti – sledujme aktívne vedomostné súťaže, riešme krížovky, sudoku…
Zdroj: RÚVZ v Považskej Bystrici