Okno do minulosti: Spomienka na učňovské roky (1958–1961)

386
Dom, Námestie slobody (z fotodokumentacie pred asanáciou, marec 1988).

Učňovská škola miestneho hospodárstva v Púchove

S láskou a hrejivým pocitom v srdci spomínam na učňovské roky, ktoré som prežil v „Učňovskej škole miestneho hospodárstva“ v Púchove. Spomínam sa starú budovu bývalej židovskej krčmy „U Nathana“, kde učňovská škola sídlila.

Budova mala veľmi hrubé obvodové steny, takže do tried neprenikol žiaden zvuk z ulice. Počuť bolo iba zvony z blízkeho katolíckeho a vzdialenejšieho evanjelického kostola, ktoré ohlasovali poludnie a nám v kútiku srdca robili radosť, lebo sme vedeli, že bude čoskoro koniec vyučovania. Akoby to bolo dnes, vidím pred sebou staručkého pána „Nathana“ túlajúceho sa po chodbách svojho bývalého „kráľovstva“.

Svoje čaro mala i cesta ulicou od evanjelického kostola ku škole, ktorú lemovali prevažne nízke staré rodinné domčeky. Kúsok od cukrárne každé ráno z bránky rodinného domu vychádzala na cestu krásna mladá dievčina, za ktorou sme my, 15-roční šarvanci, hlavu otáčali, div sme si krky nevykrútili. Veselo sme kráčali ku škole popri cukrárni, odkiaľ sa šírila a dráždila nás príjemná vôňa koláčov a zákuskov. To už bola škola blízko a o chvíľu sa začínalo vyučovanie.

Rád spomínam na učiteľský zbor, na rozvážnu pani riaditeľku Kršákovú, cieľavedomého pána riaditeľa Činčuru. Nikdy nezabudnem na nášho nekompromisného triedneho učiteľa Jána Martiša, ktorý s vysokou fundovanosťou prednášal učivo zo strojníctva tak, že sa to nedalo nepochopiť. Medzi dobrých a obľúbených učiteľov patril i fyzikár Jozef Kučera, ktorý nám svojou jasnou a zrozumiteľnou rečou objasňoval látku z fyziky. Veľmi som si vážil ľudský a seriózny prístup matematikárov Jagelku a Ing. Němca, ktorí nás pri riešení úloh posmeľovali, aby sme sa matematiky nebáli a dokázali ju zvládnuť. Dobrým a zaujímavým učiteľom bol aj pán učiteľ Matejka, ktorý nás učil dejepis. V jeho vyjadrovaní a chovaní sme neraz cítili skryté figliarstvo a to sa nám chlapcom páčilo. V učňovskej škole miestneho hospodárstva bol dobrý učiteľský kolektív, ktorý si sám vytvoril autoritu a nebolo potrebné, aby mu ju niekto umelo vytváral či upevňoval.

Tak spomínam na mestečko Púchov z roku 1958, ale prirodzene, nemôže sa porovnávať s dnešným moderným a pekným Púchovom. V tej dobe bolo mesto malé, tichšie, prevažovali malé rodinné domy. My mládežníci sme ho však mali veľmi radi. I príhody, ktoré sme v ňom zažívali. Také i zo zaniknutou učňovskou školou zostane v mojich a nielen mojich spomienkach.

Vladimír Baška

foto skuska
Učňovská škola miestneho hospodárstva, trieda Vladimíra Bašku (1958 – 1961).
Spomienky na učňovské roky 2
Učňovská škola miestneho hospodárstva, trieda Vladimíra Bašku (1958 – 1961).