Týždeň s kytičkou nezábudiek

246

Centrum voľného času Včielka zorganizovalo pre deti od 7do11 rokov mestský tábor „Nezábudka“. Zúčastnilo sa ho 24 detí, ktoré snívali o výletoch, exkurziách, hrách, tvorivých dielňach..

Sen sa im splnil. Prvý deň začali krásnymi príbehmi v kníhkupectve M-kniha, kde si aj zasúťažili a získali prvé odmeny. Nie malou odmenou bolo aj vlastnoručne vyrobené vrecúško, ktoré si poobede vytvorili. Druhý deň bol v znamení filmu Psia duša, ktorý si pre nás a pre tábor zo spojenej školy pripravilo Kino Púchov. Cukráreň pred oponou nás nalákala na výbornú zmrzlinu, jej príjemnú chuť sme cítili ešte na ihrisku pred obedom v MŠ Požiarna 1291. Super obed nás posilnil a tak program poobede mohol byť nabitý, čakali nás hókusy- pokusy s Tonkou a príbehy z knihy Láskavé rozprávky od Branislava Jobusa.

Streda bola plná chemických záhad, dobrej výživy na tému zdravé zúbky, skúšok a čarovania so sklom, ako i prvých pozorovaní pod mikroskopom. Deti vytvárali kapiláry nad plameňom, zisťovali kyslosť či zásaditosť kvapalín, sledovali dúhu v mlieku, pozorovali škrupinku vajíčka pod mikroskopom, boli na prednáške a stali sa na celú dobu vážnymi výskumníkmi. Za všetko to úžasné kúzlenie ďakujeme lektorskému tímu- Ing. Daniele Halásovej, Mgr. Jane Šulcovej, PhD. Ing. Ivete Papučovej, PhD. z Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Veľké srdce a dvere do fakulty pre deti otvorila pani dekanka fakulty prof. Ing. Darinka Ondrušová, PhD., za čo jej patrí veľké poďakovanie. Poobede to boli hry, počúvanie rozprávok a kvíz.

Štvrtok bol v znamení cestovania. Autobusom sme sa vydali na cestu na letisko Slávnica. Tam nás čakalo múzeum lietadiel, zoskoky parašutistov a niektoré deti si zostrojili vlastné lietadlo. Spoločné hry, krásne počasie a dobré nanuky boli s nami. V piatok sme sa vybrali do Dolných Kočkoviec do firmy Kopek. Pán Gerbel nás sprevádzal po svojej pekárničke, pracovníčky spolu s deťmi uplietli vianočky a pohostili nás čerstvo upečenými rožkami. Chceme sa poďakovať všetkým zamestnancom pekárničky, ktorí nás s láskou privítali a sprevádzali. Poobede nás čakala zmrzlinka a darček z Púchovského informačného centra od pani Gerbelovej. A už tu bol koniec tábora – certifikát o absolvovaní, sladkosti, vlastnoručne vyrobené darčeky, a pod.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali, mysleli na nás a modlili sa za nás. Veríme, že v deťoch ostali zážitky a nové priateľstvá ich srdiečka naplnili dobrom. Veríme, že rozprávkové príbehy pani Agapé s jej dcérami im pomôžu naďalej hľadať pravú lásku, ktorú s dobrými priateľmi je možné ľahšie nájsť.

Gabika Támová, Katka Aradská a Tonka Aradská, Vladko Gieci