Týždeň zaujímavých aktivít na ZŠ J.A. Komenského

275

V poslednom čase naša škola žila samými krásnymi a zaujímavými dňami. Začalo sa to v piatok 31.mája, kedy sme oslavovali MDD. Počas vyučovania sme žiakom druhého stupňa pripravili zaujímavý deň v prírode, kde formou rôznych aktivít plnili zaujímavé disciplíny, zachraňovali ranených, prekonávali prekážky na dráhe, určovali predmety na evakuáciu. Žiaci si tento aktívny deň veľmi pochvaľovali.

Takýto deň na prvom stupni zažili v stredu 3. júna a všetci žiaci aj učitelia boli takýmto dňom nadšení. Veľká vďaka za organizáciu a prípravu patri p. učiteľom Pozníkovej, Jancíkovej a Leškovi. Počas dopoludňajších hodín ešte naši druháci navštívili Mestský úrad. Žiaci 4.A boli na stretnutí v Conti a žiaci 4.B a niektorí družinári navštívili PD Mestečko a prišli s obrovskými zážitkami ako sa starať o ovečky či kravičky. V tento deň aj Rebeka Mazánová s p. učiteľkou Gergelovou zažili niečo výnimočné. Boli na Ruskej ambasáde po cenu za 2.miesto za výtvarnú prácu v téme ruské rozprávky. Medzi 100 zapojenými školami s 800 prácami sme získali krásne 2.miesto. Vážime si tento úspech a ďakujeme za reprezentáciu školy.

V piatok sa to však ešte neskončilo. Žiaci druhého stupňa pod taktovkou organizátoriek p. učiteliek Sahajovej a Struhárovej a svojich triednych pripravili úžasné športové stanovištia pre svojich mladších kamarátov zo školy aj okolia. Okrem športu sa deti mohli zabávať aj maľovaním na vode, maľovaním na tvár, púšťaním autíčok na ovládanie či zábavou v skákacom hrade. Deti však za splnené športové disciplíny dostali aj odmenu. Cukrovú vatu od Rodičovskej rady si v tento deň vychutnalo viac ako 260 detí zo školy a okolia.

Deň detí sme zavŕšili v pondelok. Odmena bola veselá, hudobná, tanečné a zábavná. Na školskom dvore sme privítali slovenskú kapelu „S hudbou vesmírnou“. Všetci sme sa potešili, že náš bývalý žiak Marek Koleno so svojimi kolegami z kapely k nám zavítal a my sme si mohli užiť koncert priamo v areáli školy. Následná autogramiáda bola úžasná a každá trieda má svoju foto s aktérmi koncertu. Za organizáciu patrí veľké poďakovanie p. učiteľkám Sahajovej a Struhárovej a našej šikovnej, aktívnej Vaneske Panáčovej. Týždeň sme zavŕšili návštevou v Župnom dome na krásnom koncerte organizovanom ZUŠ v Púchove.

Aktivít bolo naozaj veľa, ale všetci žiaci sa tešia ešte na vyhodnotenie súťaže „O naj triedu“, kde prvou cenou pre najlepšiu triedu 1. aj 2. stupňa je výlet, tí čo budú druhí navštívia filmové predstavenie v divadle a tretí si to užijú so sladkou tortou.

Miroslava Lapšová, ZŠ J.A. Komenského