Učíme sa navzájom: MAGNET

104

Štvrtáci ZŠ Mládežnícka sa na chvíľu stali učiteľmi a pre druhákov si pripravili rovesnícke vzdelávanie z prírodovedy. Hlavnou témou bol MAGNET.

Mysleli naozaj na všetko, preto si vybrali pre pokusy priestor mimo triedy. Dodržali hlavné hygienické zásady a poukazovali mladším spolužiakom ako funguje magnetické pole, obrazce zo železných pilín, príťažlivosť magnetov cez rôzne predmety v rôznych prostrediach a mnoho iných zaujímavých pokusov.

Štvrtáci si zdokonalili prezentačné schopnosti, komunikačné zručnosti a tímovú spoluprácu. Mladší žiaci si odniesli plno nápadov a námetov na domáce pokusy.

Rovesnícke vzdelávanie je výbornou metódou ako nenútene učiť žiakov zodpovednosti, samostatnosti, komunikácii a určite aj nadväzovaniu sociálnych kontaktov.

Sme radi, že sa nám podarilo spestriť vyučovanie v rúškach. Netradičným spôsobom sa podarilo deťom vyčariť úsmev na tvári a zároveň vzbudiť záujem v ich očiach.

M.Jancíková, J.Flaškár, J.Šatková