Buďme múdri a zodpovední v boji s pandémiou

173

Keď sme bojovali s prvou vlnou infekcie spôsobenej koronavírusom, bol som pozitívne šokovaný disciplínou, súdržnosťou, ohľaduplnosťou a kreativitou obyvateľov nášho mesta aj celého Slovenska. Vďaka dobrým opatreniam odchádzajúcej aj prichádzajúcej vlády a ich dodržiavaním zo strany obyvateľstva, sme prvú vlnu zvládli ako vyspelý, jednotný a civilizovaný národ s výbornými výsledkami.

V porovnaní s mnohými vyspelými európskymi krajinami sa nám podarilo zachrániť životy niekoľko tisíc občanov SR ako aj minimalizovať ekonomické dôsledky pandémie. Mali sme právo byť hrdí na naše výsledky, ale aj povinnosť byť vďační epidemiológom, obom vládam, zdravotníkom, všetkým zodpovedným obyvateľom Slovenska a keďže naše mesto sa považuje stále za kresťanské, v prvom rade vďační Bohu.

Miesto hrdosti a vďačnosti, sme sa dali mnohými, prevažne neznámymi pisateľmi na sociálnych sieťach ale aj nezodpovednými politikmi a lekármi zviesť na cestu kritiky, osočovania, konfliktov a šírenia najrozličnejších dezinformácii, lží a zloby. Za všetky dezinformácie spomeniem len tie najabsurdnejšie a najhlúpejšie – „koronavírus nie je nebezpečný“, „opatrenia štátov sú zbytočné a prehnané“, „očkovanie je spojení s čipovaním“, „pri plošnom testovaní na COVID 19 nám môžu poškodiť mozog“ alebo „v žiadnom prípade nepoužívajte farebné tabletky iba tie biele“…

Prestali sme používať zdravý sedliacky rozum, kritické myslenie, a tak sa nachádzame tam, kde sme. V nezávideniahodnej situácii druhej vlny, kedy už nie sme na špici ale na chvoste vyspelých krajín v počte infikovaných a situácia sa zo dňa na deň nekontrolovane zhoršuje. Ako zvrátiť tento stav, máme ešte šancu? V prvom rade sa musíme vrátiť k racionálnemu uvažovaniu, zorientovať sa na bojisku, kde chce byť každý veliteľ a ani nevieme kto je nepriateľ. Musíme sa vrátiť k logickému mysleniu i zodpovednému konaniu, ktoré nás doviedli k víťazstvu počas prvej vlny pandémie.

Našim nepriateľom je koronavírus, šíriace sa dezinformácie a nezodpovedné konanie a nie epidemiológovia, vláda, zdravotníci, farmaceutické firmy či zahraničné mocnosti.Účinnosť disciplinovaného a zodpovedného konania sme si otestovali na jar.

Ak začneme rešpektovať nariadenia, zákony a budeme dôverovať tým, ktorí riadia náš boj s infekciou, ak sa jednotne zomkneme proti extrémistom a nezodpovedným ľuďom a ich názorom, budeme úspešní. Verejnú diskusiu musia ovládnuť rozumní a slušní ľudia, a nie bezmenní premúdri pseudointelektuáli sociálnych sietí, ktorí v jednom slove urobia 3 chyby.

Koronavírus je veľmi nebezpečný vírus, ktorý už zabil viac ako milión ľudí vo všetkých krajinách sveta a toto číslo ešte zďaleka nie je konečné. Nepriamych a skrytých obetí je pravdepodobne už teraz niekoľkonásobne viac. O ekonomických škodách a dôsledkoch ani hovoriť nemusíme. Ak nezvládneme terajšiu situáciu v našom meste, budeme mať niekoľko desiatok zbytočných obetí z našich radov, ktorí budú chýbať pri našom štedrovečernom stole. Nemusí ísť iba o starých a chorých, zomierajú aj mladí ľudia. Možno to budeš Ty alebo ja, Tvoj rodič alebo chorý z našej ulice.

Našou motiváciou v boji s pandémiou sú teda životy našich najbližších a v neposlednom rade aj minimalizácia ekonomických dôsledkov pandémie. Pre ekonomiku nášho štátu je určite ekonomicky efektívnejšie plošné testovanie ako uzavretie krajiny na niekoľko týždňov s predpokladanou ekonomickou stratou v miliardách EUR.

V našom štáte aj meste sa pripravuje plošné testovanie na COVID 19.

Cieľom je odhaliť najmä zdravých nositeľov koronavírusu s cieľom zabrániť nekontrolovanému šíreniu infekcie. Zníži sa počet infikovaných, pomôžeme nemocniciam, aby zvládali tlak na lôžka a zachránime veľa životov našich spoluobčanov. V neposlednom rade sa vyhneme drastickejším riešeniam a máme šancu vyhnúť sa často citovanému českému katastrofickému scenáru, ktorého budeme vysoko pravdepodobne svedkami v priebehu nasledujúcich týždňov.

Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa neboja vlastnej nákazy, ale najmä, aby nákazu nepreniesli na iných najmä svojich najbližších. Teraz máme šancu zadarmo sa dozvedieť, či nie som rizikom pre svoje okolie. Preto vás prosím v mene tých najzraniteľnejších a najviac ohrozených v našej populácii, zúčastnite sa vo vlastnom záujme tohto testovania, prípadne sa prihláste za dobrovoľníkov, aby testovanie v našom meste prebiehalo hladko.

Myslím, že tí, ktorí by boli negatívne testovaní, by mohli verejne nosiť napríklad bielu stužku, že sú neinfekční a prípadne by sme mohli hľadať cesty ako ich zvýhodniť a tým populáciu motivovať k testovaniu.

Očkovanie proti COVID 19 je ďalším terčom dezinformácii.

Vo všeobecnosti masívne očkovanie v minulom storočí pomohlo v našom štáte eliminovať alebo dostať po kontrolu obávané infekcie ako tuberkulóza, čierny kašeľ, záškrt, tetanus, besnota, vírusová hepatitída a podobne. Tieto obávané ochorenia, ktoré usmrcovali aj generácie našich rodičov a starých rodičov, už takmer nepoznáme vďaka očkovaniu. Za tieto úspechy môžeme ďakovať mnohým významným osobnostiam v medicíne v našom štáte a z úcty ku nim prosím nespochybňujme význam očkovania našich detí ani význam očkovania proti chrípke či koronavírusu.

Myslím, že medzi rozumnými ľuďmi hovoriť o čipovaní cez vakcináciu je nedôstojné. Ak sa ale niekto bojí čipovania, v prvom rade je potrebné nepoužívať počítať, mobil, GPS, tablet a v žiadnom prípade nebyť na sociálnych sieťach či internete. Väčšina svetových lekárskych kapacít práve v očkovaní vidí najväčšiu šancu rýchleho zvládnutia tejto nebezpečnej infekcie. Takže, ak bude dostupná účinná, overená a bezpečná vakcína, prosím dajme sa očkovať, aby sme mohli v našej krajine žiť slobodne a bez terajších obmedzení.

Kým infekciu nezvládneme:

– nosme disciplinovane rúška,
– dodržujme odstupy, obmedzujme sociálny kontakt,
– často si umývajme a dezinfikujme ruky,
– s láskou a pokojom sa napomínajme, ak sú v našom okolí nedisciplinovaní jedinci,
– dávajme si pozor, čo čítame aké názory počúvame, preferujme názory odborníkov, napr. profesora MUDr. Krčméryho DrSc., ktorého odbornosť a ľudskosť nám môžu v zahraničí závidieť,
– dôverujme a rešpektujme odborníkov a všetkých tých, ktorí organizujú boj s pandémiou,
– rozumní a slušní ľudia musia vstúpiť do diskusie a organizácie boja s pandémiou,
– nepočúvajme ohovárania a osočovania a buďme vďační tým, ktorí za nás riskujú svoje životy.

To, či situáciu zvládneme nezávisí od vlády a odborníkov, ale v prvom rade od nás všetkých. Verím v nás všetkých, že to zvládneme.

P.S. Prehlasujem, že tento článok nie je honorovaný, nesledujem ním žiadne ekonomické ani politické výhody a nie som členom žiadnej politickej strany.

MUDr. Jozef Daško, kardiológ-internista II.stupňa
Foto: pixabay