Ukončenie projektu „Oprava cvičebného priestoru ZŠ a MŠ Slovanská“

321

S návratom do školských lavíc po dočasnom prerušení vyučovacích procesov sa môžu žiaci a učitelia ZŠ s MŠ Slovanská tešiť na vynovený priestor telocvične.  Projekt výmeny podlahy telocvične ZŠ s MŠ Slovanská bol zahájený v roku 2019, opravu realizovala spoločnosť PARA INVEST s.r.o., Bratislava v celkovej sume 42.978 eur. Mesto na tento projekt získalo v rámci programu Podpora rozvoja športu pre rok 2019 z Úradu vlády SR dotáciu vo výške 11.000 eur.

Nová športová podlaha Flex-System Dura 20-4 spĺňa európsku normu EN 14904:2006 pre povrchy športovísk a halových povrchov pre viacúčelové využitie. Na základe požiadaviek vedenia školy boli v rámci tohto priestoru realizované ihriská pre basketbal, volejbal, florbal, hádzanú a bedminton, zároveň bolo v telocvični prispôsobené novému povrchu aj viaceré pôvodné cvičebné náradie a doplnený bol bezbariérový vstup.

Zdroj: MsÚ Púchov, foto: S. Flimmel