Jarné upratovanie mesta a výsadba kvetov

472

S príchodom jari pracovníci PTSM, s.r.o. odstraňujú neporiadok v meste po zimnom období a dali sa aj do jarného orezu ozdobných kríkov a výsadby kvetov.

Na otázku aké kvety dalo mesto tento rok vysadiť nám odpovedala referentka životného prostredia mestského úradu Martina Knížatová:

„Púchovčania už zaregistrovali jarnú výsadbu sirôtok v mobilných kvetináčoch na Uliciach Štefánikova, 1.mája, F.Urbánka a na Pešej zóne. Rastlinný materiál nám opätovne dodalo Záhradníctvo Kozový. Zo záhonu na kruhovom objazde pri Tescu, trávnatej ploche pred Odemou, v trávnatej ploche medzi cintorínom a kruhovým objazdom a ploche medzi Námestím slobody a VÚB  nám začínajú vyrastať krokusy, tulipány a narcisy. Žiaľ, v prípade poslednej uvedenej plochy sme museli osadiť tabuľky s upozornením pre nedisciplinovaných občanov prechádzajúcich cez zelené plochy, aby tieto obchádzali a nepoškodzovali tak zo zeme pučiace jarné kvety. Rovnako sa začínajú prvými jarnými cibuľovinami prebúdzať aj trvalkové záhony napr. na Uliciach Štefánikova, 1.mája, Námestí slobody a v Marczibányiho záhrade.“

Foto: Slavomír Flimmel a PTSM