Unikátna mapa porovnáva Ilavu a jej okolie z roku 1806 so súčasnosťou

96

Kartografický tím z bývalého Vojenského kartografického ústavu v Harmanci pripravuje unikátnu mapu okresu Ilava, ktorá porovnáva historickú mapu od Jána Lipského z roku 1806 so súčasnou mapou tohto regiónu. A to nielen na papieri, ale aj prostredníctvom aplikácie s rozšírenou realitou.

Mappa generalis regni Hungariae – Generálna mapa Uhorska

Ján Lipský, popredný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne a autor kartografického diela zloženého z deviatich listov sa považuje za tvorcu najpresnejších máp 19. storočia. Jeho tvorba pozostávala z presného zakresľovania žúp vtedajšieho Uhorska a Sedmohradska. Na základe tohto diela mohli kartografi z Kynceľovej vytvoriť výnimočnú porovnávaciu mapu, kde môžeme vidieť tieto zmeny bok po boku, napríklad spôsob zakreslenia cestných komunikácií, sídel, vodných tokov, pohorí, či iných dôležitých prvkov.

Ilava kedysi a dnes

Kolorovanú medirytinu Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 budú môcť obdivovať nadšenci máp a kartografie, ako aj historici z Ilavy a jej okolia. Práve s touto mapou bude porovnávaná súčasná mapa okresu Ilava z tvorby kartografického ústavu VKÚ Harmanec. Obe mapy sú v mierke 1:76 000 a budú doplnené o textovú časť, ktorá upriamuje pozornosť užívateľa na najzaujímavejšie zmeny v regióne za viac ako 200 rokov.

Porovnávacia mapa Ilava a okolie kedysi a dnes je súčasťou ucelenej edície porovnávacích máp jednotlivých regiónov Slovenska. Prostredníctvom nej chceme verejnosti predstaviť zmeny na Slovensku za vyše 200 rokov. Mapy majú vzdelávací charakter a sú vhodným doplnkom do škôl, no veľkú obľubu majú aj u širokej verejnosti. Pri príležitosti tejto edičnej činnosti sme v našom Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej pripravili 6-mesačnú expozíciu starých vzácnych máp Uhorska. Medzi nimi nájdete aj spomínaný originál Lipského mapy Uhorska z 19. storočia,“ dopĺňa Milan Paprčka, riaditeľ VKÚ Harmanec a Slovenského múzea máp v Kynceľovej.

Unikátna mapa aj pre žiakov a študentov

Porovnávacia mapa okresu Ilava kedysi a dnes bude spracovaná v mierke 1:76 000. Keďže našou túžbou je nielen osloviť s týmto unikátnym dielom nadšencov máp, ale aj študentov, môžeme považovať toto dielo za skvelú didaktickú pomôcku, ktorá priblíži žiakom ich okolie. Dozvedia sa niečo o histórii svojho regiónu a zároveň môžu sledovať, ako sa krajina od roku 1806 zmenila. Toto porovnanie môže pomôcť žiakom a študentom pochopiť geografické a historické koncepty, ktoré sa v mape nachádzajú.

Rozšírená realita nad papierovou mapou

Nad touto mapou bude funkčná aj nová mobilná aplikácia CBS Map Explorer. Tá na displeji smartfónu nad rozprestretou mapou zobrazí informácie o konkrétnych miestach, na ktoré užívateľ namieri, a povie mu, aké zmeny sa v nich odohrali.

Redakčná práca priamo v regióne

Porovnaním súčasnej mapy Hlohovec a okolie s mapou z roku 1806 sú viditeľné rozdiely, avšak presnosť a podrobnosť historickej mapy je obdivuhodná. Tento unikátny kúsok bude slúžiť turistom a miestnym obyvateľom pre účel spoznávania daného regiónu, ako aj pre nadobudnutie rôznych cenných historických informácií. Podrobnosti o zmenách v okrese Ilava pomáha zisťovať regionálny projektový manažér, Peter Mišina.

Veľmi sa teším na tento projekt, ktorý už teraz rysuje ako jeden z najkrajších, ktoré sme robili,“ uzatvára Peter.

CBS, s.r.o.