Úspech Mirky Pažitnej zo ZŠ J. A. Komenského vo výtvarnej súťaži

85

TALENT-UMENIE-KUMŠT je názov celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú už 16. rok organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch pod záštitou ministerstva školstva. Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl. Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. Súťaže sa môžu žiaci zúčastniť so svojou tvorbou v kategóriách – Výtvarný návrh úžitkového alebo dekoratívneho predmetu, Hotový výrobok a Fotografia. Súťaž má postupový charakter. Odborná porota vybrala tento rok z viac ako 300 prác 30, z ktorých v druhom kole získali žiaci už umiestnenie v každej kategórii. Veľmi nás teší, že do užšieho výberu 30-tich prác sa so svojou umeleckou tvorbou dostali až traja naši šikovní žiaci: Mirka Pažitná, Michal Minárik a Martinka Pevná, ktorá sa so svojimi prácami zapojila do všetkých troch kategórii a jej tvorba z každej kategórie postúpila do 2. kola. Mirka Pažitná sa v tejto celoslovenskej výtvarnej súťaži, v kategórii Fotografia, s názvom Jesenná nostalgia umiestnila na 3. mieste. Mirke srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom z našej školy ďakujeme za krásnu a kreatívnu reprezentáciu.

ZŠ J. A. Komenského