Očkovanie proti COVID-19: Ako sa objednať

120

Registrovať na očkovanie sa aktuálne môžu všetci vo veku nad 16 rokov v centrálnom objednávkovom systéme. Vakcíny sú prideľované primárne podľa veku, prednosť majú chronicky chorí pacienti.

Do konca mája je na Slovensko plánovaná dodávka vakcín v celkovom objeme 1 534 150. Najviac by ich malo byť od konzorcia Pfizer/BioNTech. Od tohto výrobcu by malo byť dodaných 1 047 150 vakcín. Ministerstvo zdravotníctva preto umožnilo registráciu na mRNA vakcíny (Comirnaty a Moderna) ľuďom nad 50 rokov. Doteraz sa vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna očkovala veková skupiny od 60 rokov a chronicky chorí pacienti. Mladší ako 50 rokov sa môžu registrovať na očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Aktuálne nie je možný výber vakcíny. Naďalej platí, že čím viac okresov si vyberiete pri registrácii, tým rýchlejšie môžete dostať termín na očkovanie.

Prihlásiť sa na očkovanie môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára, prípadne telefonicky na infolinke Ministerstva zdravotníctva SR 0800 174 174 (zo zahraničia +421 270 074 174). Táto možnosť je prioritne určená pre seniorov, ktorí nemajú prístup na internet alebo im chýbajú dostatočné zručnosti.

Názvy vakcín, ktoré vám prídu v sms a emailom, keď dostanete termín na očkovanie:

 • Pfizer/BioNTech = Comirnaty
 • AstraZeneca = vakcína Vaxzevria
 • Moderna = vakcína Moderna
 • Johnson&Johson = vakcína Janssen

Osobám vo veku 50 rokov (vrátane) a starším sú priraďované vakcíny Comirnaty a Moderna.
Osobám vo veku 18 až 49 rokov (vrátane) sú prideľované vakcíny Vaxzevria.
Osobám vo veku 16 a 17 rokov (vrátane) sú priraďované vakcíny Comirnaty.

Sprievod babky či dedka

Registračný systém umožňuje u skupiny nad 70 rokov aj možnosť ísť so sprievodom, teda prihlásiť na očkovanie spolu so seniorom aj sprievodcu. Pri registrácii seniora je možné zadať zároveň rodné číslo sprievodu. Následne sa musí do 24 h klasickou formou zaregistrovať aj sprievodca. Ak je osoba, ktorá bude seniora sprevádzať, už zaregistrovaná, a ešte nemá pridelený termín očkovania, systém automaticky obe registrácie spáruje. Platí, že sprievodca sa môže zaregistrovať v prípade, že sa senior očkuje prvou dávkou.

Sprevádzajúca osoba musí byť vo veku od 18 rokov a dostane rovnakú vakcínu ako senior, ktorého na očkovanie sprevádza. Očkovaní budú v rovnakom centre a v rovnakom čase (automaticky im systém pridelí po sebe nasledujúce termíny). Termín na očkovanie druhou dávkou dostanú automaticky v rovnakom režime (totožné miesto a po sebe nasledujúce termíny). O dátume, čase a mieste očkovania budú obaja (senior aj sprievod) informovaní štandardným spôsobom. Teda dostanú informačnú SMS a email. Ak je senior nad 70 rokov už zaregistrovaný, môže upraviť svoju registráciu a pridať si sprievod.

Základné podmienky

 • Vek sprevádzajúcej osoby musí byť minimálne 18 rokov.
 • Sprevádzajú osoba musí fyzicky sprevádzať seniora nad 70 rokov do očkovacieho centra.
 • Senior môže mať len jedného sprievodcu s nárokom na očkovanie.
 • Možnosť zaočkovať sprievod platí len od prvej dávky vakcíny.
 • Sprevádzajúca osoba dostane rovnakú vakcínu ako senior.
 • Senior nad 70 rokov a jeho sprievod nemusia byť príbuzní.

Postup registrácie seniora so sprievodom

 • Otvoriť registračný formulár pre osobu 70+.
 • Vybrať si možnosť ísť so sprievodcom, zobrazí sa samostatná obrazovka.
 • Vyplniť registračné údaje seniora (ako pri klasickej registrácii) + pridá sa rodné číslo sprevádzajúcej osoby (musí sa zaregistrovať najneskôr do 24 hodín od registrácie seniora).
 • Sprievod sa registruje cez štandardný formulár na korona.gov.sk.
 • Pri registrácii seniora nad 70 rokov hľadá systém 2 voľné miesta za sebou v okrese, ktorý si zvolil senior.
 • Pridelenie očkovacieho termínu je závislé od veku seniora a kapacít vakcinačných centier v okrese alebo okresoch, ktoré si zvolil.
 • Každý z dvojice dostane SMS a email o termíne a mieste očkovania.
 • Rovnaký termín aj miesto očkovania dostane senior so sprievodcom aj pri druhej dávke.

Čo sa môže stať

 • Ak zruší registráciu senior nad 70 rokov, jeho sprievod automaticky preplánuje do čakárne, kde bude čakať na pridelenie termínu očkovania vakcínou, ktorá je priradená k jeho veku.
 • Zrušenie registrácie sprievodu neovplyvní registráciu seniora, ten ide na očkovanie podľa toho, ako je ďalej naplánovaný.
 • Ak si odloží pridelený senior, znamená to odloženie termínu aj pre jeho sprievod.
 • Ak má sprievod v registrácii vybrané iné okresy ako senior, miesto očkovania sa bude vyberať len podľa preferencie seniora.
 • Ak má už osoba zadaná ako sprievod pridelený termín očkovania na vakcínu podľa svojho veku, systém neumožní sprevádzať seniora na očkovanie. Senior si bude môcť vybrať nový sprievod.
 • Ak systém nenájde podľa rodného čísla registráciu sprievodu, počká 24 hodín a pokus zopakuje. Ak ani po tomto termíne nenájde rodné číslo sprievodcu medzi zaregistrovanými osobami, seniora nad 70 rokov bude plánovať samostatne.

Upozornenie

Neregistrovaný sprievod nebude zaočkovaný s platnosťou od soboty 8. 5. 2021. Výnimka platí pre osoby nad 70 rokov, ktoré mali pridelený termín ešte pred dátumom 6. 5. 2021, tie nemusia rušiť svoju registráciu a môžu si priviesť sprievod aj bez registrácie. Pre osoby, ktorým bude pridelený termín od dátumu 6. 5. 2021, počnúc týmto dátumom platí, že sprievodná osoba musí byť registrovaná v systéme a musí sa vedieť preukázať SMS správou.

Ako môžem zrušiť termín na očkovanie?

Zmeniť alebo zrušiť termín očkovania môžete priamo v rezervačnom systéme, prípadne telefonicky na čísle 02/32 35 30 30 (NCZI) alebo 0800 174 174, zo zahraničia +421 270 074 174 (MZ SR). Rovnakým spôsobom je možné si po registrácii upraviť výber preferovaných okresov alebo krajov.

Ak pôjdem na preočkovanie, pôjdem na rovnaké miesto ako som bol prvý krát?

Neplatí to vždy. Môže sa stať, že na preočkovanie pôjdete na iné miesto ako pri prvej vakcinácii, o mieste a termíne budete informovaný. Osoby na druhú dávku vakcíny nemusia byť znova zaregistrované. Kritériom je, že odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní (v prípade vakcíny od spoločnosti AstraZeneca je to 10 týždňov).

Nedarí sa mi objednať sa na očkovanie, v čom je problém?

Najčastejším problémom pri registrácii na očkovanie býva, že sa pri prvej registrácii (napr. pri testovaní) dostali do systému chybné údaje. Teda napríklad zlý tvar mena, priezviska, uvádzanie titulu. V takýchto prípadoch systém vyhodnotí, že ide o inú osobu a registrácia na dané rodné číslo je neúspešná. Žiadateľ si tieto údaje môže opraviť sám na webe korona.gov.sk, prípadne môže kontaktovať Call Centrum NCZI (02/32 35 30 30).

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií
Foto: pixabay