Úspech na recitačnej súťaži

356

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Organizátorom Hviezdoslavovho Kubína je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Celoslovenské finále 65. ročníka sa uskutočnilo v Dolnom Kubíne v dňoch 18. – 22.6.2019. V I. kategórii detských recitátorov (žiaci 2. –  4. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl vo veku 7 – 10 rokov) sa súťaže zúčastnil aj Rastislav Henek z Púchova a získal najvyššie ocenenie. Lektorský zbor pre detský prednes v zložení Zuzana Jurigová Kapráliková, Mgr. Marta Vilhanová a Mgr. Ingrid Zachorecová ho zaradili do Zlatého pásma Hviezdoslavovho Kubína spolu s ďalšími 6 recitátormi.

Najlepší detskí recitátori v I. kategórii:

Zlaté pásmo
Lýdia Mikušáková, Košice
Klaudia Jandurová, Nižná
Rastislav Henek, Púchov
Lucia Hudáková, Žilina
Belo Kováčik, Banská Bystrica
Margarétka Hvozdíková, Nitra
Samuel Klimek, Toporec

Strieborné pásmo
Filip Korim, Lovinobaňa
Kristína Farbová, Partizánske
Frederik Martinus, Bratislava 2
Matúš Kralovič, Bratislava 4
Darja Mačingová, Malá Ida
Soňa Pavlovčíková, Komárno
Naďa Huščavová, Trnava

Bronzové pásmo
Teo Svitana, Stará Ľubovňa
Klára Jurášová, Senica

Zdroj: nocka.sk