Mestská polícia hlási

167

Moyzesova bez vody

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, že na pešej zóne pri výkopových prácach došlo k prerazeniu vodovodnej prípojky na studenú vodu a celá Moyzesova ulica je bez studenej vody. Po príchode na miesto hliadka zistila, že vo výkope bol prerazený prívod studenej vody k Moyzesovej ulici. Zodpovedný majster kontaktoval vodárenskú spoločnosť a informoval o havárií. Pracovníci vodárenskej spoločnosti odstavili prívod vody o 9.45 hod., aby zabránili ďalšiemu úniku vody. Pracovníci spoločnosť, ktorá realizovala výkop, obnažili pomocou techniky poškodenú časť potrubia a pracovník vodárenskej spoločnosti haváriu na potrubí odstránil a sprístupnil tak prívod vody občanom a prevádzkam na Moyzesovej ulici. Hliadka priebežne stav havárie monitorovala v záujme bezpečnosti na pešej zóne a vzhľadom na pohyb ťažkej techniky na mieste udalosti. Havária bola odstránená o 12.10 hodine.

Bum, bum, bum…

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého v bývalom železničnom depe dochádza neznesiteľným búchaním na kov už druhý deň k rušeniu obyvateľov Púchova bývajúcich v susedstve. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že objekt je riadne ohradený a vstupná brána je uzamknutá. Po niekoľkých minútach ku bráne prišiel pracovník SBS, ktorý bránu otvoril a hliadke vysvetlil, že v objekte pracuje firma, ktorá tam robí prieskumné vŕtacie práce s vŕtacou súpravou. Príslušníci mestskej polície vyzvali vedúceho vŕtačov z banskobystrickej spoločnosti, aby predložil povolenie na vykonávanie práce cez deň pracovného pokoja. Muž informoval, že takéto potvrdenie nemá. Následne pracovníci vŕtacej súpravy ukončili prácu. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Rozbitá hlava

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého na Komenského ulici leží na zemi staršia pani, ktorá má rozbitú hlavu. Hliadka na mieste zistila, že ide o ženu s tržnou ranou na temene, informovala, že spadla sama a spôsobila si zranenie. Hliadka mestskej polície privolala zdravotných záchranárov, ktorí ženu odviezli na ďalšie ošetrenie do považskobystrickej nemocnice.

Zdroj: MsP Púchov.