Úspech ZŠ J.A.Komenského v súťaži Zlínsky vorvaň

357

Súťaž „Zlínsky vorvaň“ vznikla v roku 2000 ako súťaž žiakov základných škôl v Zlínskom kraji v netradičných športových disciplínach. Od svojho tretieho ročníka v roku 2002 je medzinárodnou súťažou.

Pravidelne sa zúčastňuje základných škôl z Púchova a okolia. Kto iný by mal medzi sebou začať viac komunikovať a spolupracovať, než práve generácia, ktorá už vyrastala v dvoch samostatných susedných štátoch? Táto súťaž im dáva príležitosť nielen zoznámiť sa, ale aj navzájom lepšie poznať. Súťaž sa stala jednou z foriem pravidelnej spolupráce so Slovenskej a Českej republiky na úrovni žiakov základných škôl z hraničných regiónov.

Motto súťaže je: „Vorvaň nie je v končinách zvieraťa príliš obvyklým, ale ako symbol našej súťaže je viac než vhodný. Vorvaň patrí k veľrybám, ktoré sa vo voľnej prírode pohybujú v mnohopočetných húfoch. Nie je to teda v žiadnom prípade tvor samotársky. Naviac sa prejavuje silným sociálnym cítením. Medzi lovcami veľrýb koluje veľa historiek o tom, ako sa vo chvíľach ohrozenia ich obeti pokúšali jedna druhej pomôcť. Vorvani často v snahe o útek pomáhali harpunovaným kusom udržať sa nad hladinou a snažili sa ich zachrániť aj za cenu vlastného života. Nie je nič neobvyklé, keď vodca stáda obetuje sám seba, aby ostatní mohli uniknúť.“

Vorvaň sa tak stal symbolom a maskotom súťaže, pretože by všetkým mohol byť pre svoje vlastnosti vzorom. V deťoch súťaž chce vzbudiť nielen konkurencieschopnosť v športových disciplínach, ale aj kolektívneho ducha. Nejde iba o to, kto je najrýchlejší. Celé zápolenie a jeho výsledok je postavený aj na súdržnosti, kamarátstve a pomoci jednotlivých členov družstva, ktoré tvoria rovnakým dielom chlapci a dievčatá a naviac je vekovo veľmi rozmanité. Jeho zomknutosť, schopnosť vzájomnej dôvery, ale aj podpora a povzbudzovanie spolužiakov z hľadiska rozhoduje o konečnom počte získaných bodov a výslednom poradí. Nie teda len počet bodov dosiahnutých v súťažiach, ale i body, ktoré udeľuje porota, ktorá zohľadňuje zmysel pre fair play a športové správanie.

Tohtoročný, už XVIII. ročník súťaže „Zlínsky vorvaň“ sa uskutočnil v stredu 22. novembra v športovej hale EURONICS v Zlíne. Oficiálnu púchovskú delegáciu viedol viceprimátor Roman Hvizdák s poslankyňou Irenou Kováčikovou a vedúcou oddelenia školstva MsÚ Renátou Holákovou, ktorá pracovala aj ako členka poroty súťaže. Samotnej súťaže sa zúčastnili žiaci 26 základných škôl zo Zlína, Vsetína, Kroměříže, Horního Lidča, Valaských Klobouk, Slušovic a 5 škôl z nášho okresu: ZŠ Mládežnícka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ Slovanská, ZŠ Gorazdova a ZŠ a MŠ Záriečie.

Krásne 3. miesto v celkovom hodnotení získala púchovská ZŠ J.A.Komenského, ktorú reprezentovalo družstvo: Miško Mynař (8.B), Natálka Čviriková (7.B), Terezka Srogončíková a Sofia Bodjanová (6.A), Jakub Brindza a Dominik Kováč (4.A). Za prípravu detí patrí vďaka p.uč. Petre Pozníkovej. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy a mesta Púchov patrí aj pre Romanku Haluškovú, ktorá vystupovala za školu v kultúrnom programe.

Zdroj: vorvan.zlin.cz, FB