Úspechy púchovského divadla na Liptove

138

Počas štyroch dní, od 9. do 12. júna sa na 47. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých predstavilo 13 divadelných inscenácií v dvoch súťažných kategóriách. Nás samozrejme teší, že na základe výsledku dosiahnutého v Bojniciach sme sa na tohtoročnom „Belopoťáku“ s hrou Biedermann a podpaľači mohli zúčastniť aj my.

Zúčastnené súbory súťažili v dvoch kategóriách:

Súčasné prúdy divadla – predsedníčka poroty Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

Tradičné prúdy divadla – predsedníčka poroty Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.

Náš súbor súťažil v prvej kategórii.

Po štyroch náročných pracovných dňoch sa obidve poroty stretli a vyhlásili nasledovné výsledky.

HLAVNÁ CENA / ZLATÉ PÁSMO / priamy postup na Scénickú žatvu:

dNO, Námestovo – Hra na Boha

Náš súbor sa umiestnil v bronzovom pásme. Výrazné úspechy však dosiahli naši dvaja členovia, Martina Drábiková a Juraj Luhový. Obidvaja získali individuálne ocenenia za predvedený herecký výkon. Marina Drábiková za postavu služky a Juraj Luhový za postavu Joja.

Na jeseň tohto roku budeme oslavovať piate výročie vzniku občianskeho združenia. Lepší darček k nášmu výročiu sme si nemohli ani priať.

Peter Ondrášik, predseda Divadelného súboru MAKYTA O.Z.

Foto: Jakub Jančo