Úspešná reprezentácia mesta Púchov

663

Zástupcovia Púchova postúpili na XXVI. festival celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ pod názvom DIEŤA JE DAR, ktorá sa uskutočnila 31. mája 2018 v Dome obradov Sliač.

Z Púchova sme odchádzali v skorých ranných hodinách, aby sme stihli slávnostné otvorenie festivalu o 9,30 hod. Bol krásny slnečný deň. K autobusu nás prišli odprevadiť rodičia detí z Materskej školy Požiarna 1292, ktoré vystupovali v programe. Dvaja rodičia spolu s pani riaditeľkou materskej školy Katkou Tomanovou náš kolektív podporili účasťou a stali sa aj účinkujúcimi, nakoľko sme potrebovali do programu rodičov, ktorých detí sme vítali. Veľmi si ceníme ich prístup a touto cestou im z celého srdca ďakujeme.

Do celoslovenského kola sa dostalo osem najúspešnejších kolektívov zo Slovenska. Prvý sa predstavil kolektív zo Sásy s programom „Uvítania detí do života“. Pri príprave svojich vlastných autorských programom vychádzali z obsahového zámeru prehliadky venovaného deťom aj programy uvítania detí do života Sládkovičovo, Východná a Púchov. V prehliadke sa predstavila Udiča s programom „Pasovania prvákov“, Veľký Krtíš s programom „Rozlúčka zo základnou školou“, Brezno s „Uvítaním trojčiat“ a Stará Ľubovňa s programom „Prijatie maturantov“. Jednotlivé scenáre odzrkadľovali miestne pomery kolektívov ZPOZ a vychádzali z miestnych tradícií a zvyklostí (účinkujúci z Východnej sa predstavili v krásnych krojoch). Predstavovali širokú škálu možností v oblasti hudby, poézie i rečníckeho prejavu.

Keďže ide o prehliadku toho najúspešnejšieho zo Slovenska (predchádzali jej postupové regionálne a krajské kolá), odborná porota nevyhlasuje umiestnenia. V hodnotení kolektívov nášmu programu „Uvítania detí do života“ patrili samé pozitíva. Účinkujúci vystupovali príjemne, emocionálne, s veľkým záujmom a osobnou zanietenosťou. Vysoko bolo hodnotené vystúpenie detí z materskej školy použitím vlastnej úpravy piesní a básní skúsenou pani učiteľkou Jitkou Bielikovou, ktorá ich hudobne sprevádzala. Vyzdvihnúť je treba aj spoluprácu so ZUŠ Púchov, ktorá nám zabezpečuje kvalitný sprievodný program a vďaka pani učiteľke Márií Jašurdovej odznela na prehliadke jej autorská pieseň Uspávanka v podaní Bronislavy Riljakovej, za hudobného doprovodu Jána Vojteka. Odborná komisia ocenila aj citlivý prístup oteckov k svojim detičkám, ktoré boli slávnostne prijaté za nových občanov mesta.

Dôležité bolo aj to, že každý účinkujúci vložil do programu to najlepšie a ako kolektív ho pripravovali spoločne s veľkou zodpovednosťou. Empatický, adresný, veľmi milý, so správnou intonáciou bol príhovor primátora mesta Rastislava Heneka, kultivované slovo Martiny Siskovej a matrikárky Jany Savarovej, bezprostredná a hlavne primerane emocionálna báseň v podaní Renáty Holákovej.

Na záver si z rúk predsedníčky a tajomníčky Ústrednej rady ZPOZ Človek – človeku prevzal primátor mesta Rastislav Henek ocenenie a kvetinový dar. Prežili sme emocionálny, krásny a úspešný deň a s týmto pocitom sme sa vrátili do nášho krásneho Púchova, kde obrady a rôzne slávnosti mesto organizuje na vysokej spoločenskej úrovni. Patrí za to veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tejto činnosti pre občanov akýmkoľvek spôsobom podieľajú. Presvedčiť sa o tom môžete, keď si pozriete aktuálny Púchovský magazín. Reportáž pripravili redaktor Martin Hamšík a kameraman Peter Krankuš.

Irena Kováčiková, členka RR ZPOZ
Foto: zpoz.sk, PúTV