Dôchodcovia v MŠ Slovanská

157

Pri príležitosti Dňa detí prišli do MŠ Slovanská dôchodcovia zo Slovenskej jednoty dôchodcov v Horných Kočkovciach. Už niekoľko rokov s nimi spolupracujeme. My si na nich spomenieme v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a na Deň matiek, oni na nás nezabudnú na Deň detí.

Dňa 5.6.2018 zástupcovia dôchodcov prišli medzi nás. Privítali sme ich krátkym programom, spolu sme si kreslili na chodník, zahrali sa, porozprávali, zatancovali. Za odmenu deti dostali lopty, kriedy, papiere na kreslenie a samozrejme nechýbali ani sladkosti. Prežili sme príjemné dopoludnie. Ďakujeme.

J. Šimonová