Úvaha o maximálne povolenej rýchlosti

378

Ľudstvo počas svojho historického vývoja dospelo do štádia, keď bolo potrebné regulovať rámce správania jednotlivca v záujme zachovania celku a tak vznikli zákony a právny systém.

Bývame už viac ako štyri desaťročia na Ulici Janka Kráľa. Ako stovky ďalších ľudí na tejto ulici sme si toto miesto vybrali s manželkou za naše miesto pre život na planéte Zem. Vychovali sme tu naše deti, pomáhali sme a pomáhame pri výchove vnúčat. A ako všetci obyvatelia na našej ulici aj my chceme, aby to bolo miesto dôstojné, pekné, ekologické a bezpečné pre náš život. Všetky tieto želania si vieme každý v rámci svojich možností realizovať za bránami, či dverami svojich príbytkov.

S našou ulicou, ktorá nás spája s okolitým svetom to je už horšie. Podľa Zákona o cestnej premávke sme na časti ulice obmedzili maximálne povolenú rýchlosť na 30km/hod. a na ďalšej časti od križovatky s Kuzmányho ulicou po „Staré pumpy“ budú značky obmedzujúce maximálnu povolenú rýchlosť osadené v najbližšom čase. Cieľ je zrejmý – udržateľné životné prostredie a bezpečná cestná premávka. Potiaľto je to všetko teoreticky dobre a v súlade s platnými zákonmi.

Podľa štatistík po našej ulici prejde denne od 6:00 do 18:00 cca 2.400 motorových vozidiel s konkrétnymi ľuďmi za volantom. Dovolím si povedať, že drvivá väčšina predpísanú maximálne povolenú rýchlosť vedome nedodržiava a vedome tým porušuje zákon. Ohrozujú tým nielen našu bezpečnosť, ale logicky nás obťažujú zvýšenou hlučnosťou a emitujú do nášho životného prostredia, alebo povedané rečou ochranárov do nášho „biotopu“, zvýšené množstvo škodlivých exhalátov.

Cez zákony, rôzne spolky a združenia chránime množstvo živočíšnych druhov a ich biotopy, ale kto ochráni nás, ak tí, čo zo zákona majú kompetenciu a povinnosť nám pomáhať a majú nás chrániť, nekonajú? Táto otázka vyznie ešte fatálnejšie, ak si uvedomíme, že z tých 2.400 áut je cca 80% – teda asi 2000 áut so značkou PU a jedna z verzií filozofických otázok môže znieť asi takto: Kto nás ochráni pred nami samotnými?

Poznámka na záver: Ak sa Vám zdá, že úvaha je aj o vašej ulici, tak splnila svoj kľúčový cieľ.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ