Už je za nami čas pôstnych príprav

112

Popolcovou stredou sa aj pre obyvateľov nášho mesta a jeho okolia začalo pôstne obdobie. Obdobie príprav na veľkonočné sviatky, ktoré sa končí Bielou sobotou a trvá šesť týždňov. Už od pradávna sa na mnohých dedinách a mestách pripomínajú starodávne zvyky, ktorými sa vstupovalo do pôstneho obdobia. Je tomu tak aj v našom meste a jeho okolí.

Púchovskí seniori fašiangovali aj štyrikrát

Denné centrum seniorov Púchova má tiež vo svojom pláne činnosti pripomínať si ľudové zvyky v rôznom ročnom období. Práve čas Fašiangov je obdobie kedy si každým rokom pripomíname ako to kedysi bolo… A tak nie div, že mnohí z členov denného centra „fašiangovali“ v tomto roku aj štyrikrát. Sú to tí, ktorí majú radi pohyb a majú radosť z tanca a spevu. Na mnohých dedinách nášho okolia sa vstupovalo do pôstneho obdobia spevom, maškarnými bálmi a sprievodmi. A to v rôznych termínoch, aby bola možnosť zažiť zvyky tej, ktorej dediny. Naši členovia boli na fašiangových podujatiach na Lúkach, v Hoštine, Záriečí a v uplynulú sobotu aj na pešej zóne v Púchove.

Touto cestou sa chcem poďakovať mnohým obetavým a ochotným členom, ktorí si vyrobili alebo zohnali masku a obliekli sa do nej do púchovského fašiangového sprievodu na námestí. Roztancovali potom spolu s našim harmonikárom Štefanom a Moštenskými pajtášmi aj divákov na pešej zóne. Prispeli tak k vydarenému podujatiu nášho mesta. Škoda, že sa k nám nepripojili rovnakou snahou aj iné spoločenské organizácie, ktoré majú tiež členov dôchodcov a ktoré pôsobia na území nášho mesta. Veď predsa aj oni využívajú pomoc nášho mesta vo forme dotácií na svoju činnosť alebo inú formu pomoci. Takýmto spôsobom by mali možnosť túto pomoc mestu vrátiť. Ďakujem im aj za to, že obetovali svoj voľný čas na nácvik programu.

Pochovanie basy počas sobotňajšej veselici v divadle

Chcem vysloviť poďakovanie aj Púchovskej kultúre, s.r.o. za organizáciu celého programu Fašiangov v meste a aj za to, že nám umožnila pripraviť program Pochovania basy a vystúpiť na fašiangovej veselici v divadle. Verím, že sme pracovníkov Púchovskej kultúry svojim programom a vystúpením nesklamali. Veď sme to robili pre to, aby sme si pripomenuli ako to naši predchodcovia robili . Sme radi, že sme mohli ukázať aj napriek tomu, že sme starí, svoje tvorivé schopnosti aj v „modlitbách“ pri pochovaní basy ako napríklad Basa naša milá, už si dotančila, budeš odpočívať do Veľkej noci. A nám pri zdvihnutí mestských daní neni pomoci. Pri zvýšenom parkovnom, a tiež lístku autobusovom. Zaplatiť ich musíme, lebo odpad netriedime.“ Výborne sme sa zabavili pri HS Signál, rozhýbali telá pri rezkej hudbe a basa nech teda už odpočíva a nechá nám čas na prípravu veľkonočných sviatkov.

V Hoštine fašiangom velili hasiči

V miestnej časti Púchova Hoština sa skoro vždy rôzne podujatia konajú pod záštitou dobrovoľných hasičov. Nebolo tomu inak ani v polovici februára, kedy sa celou obcou niesla fašiangová nálada. Už od obeda sa na hasičskej zbrojnici formoval sprievod masiek. A veruže bol bohatý. Okrem miestnych masiek sa už tradične do neho zapojili aj členovia Denného centra seniorov z Púchova. Sprievod masiek, na čele ktorého išli dobrovoľní hasiči, sa premiestnil na začiatok dediny, kde sa začala riadna veselica. Tá pokračovala po celej dedine. Na znamenie hasičov sa premiestňoval od domu k domu, až na koniec dediny do kultúrneho domu. Miestne gazdinky sa predbiehali v ponúkaní dobrôt, gazdovia aj pohárikmi a masky sa ich snažili za to vytancovať. Sprievod sa postupne rozširoval a veru do konca tancovala celá dedina. V dome kultúry boli masky odmenené čokoládou a chutným gulášom. No a samozrejme sa aj tancovalo. Muziku, ktorá sprevádzala fašiangový sprievod vystriedala kapela, ktorá zabávala hosti až do samého rána.

Emília Luhová