Užitočné otázky a odpovede o chrípke

118

Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym začiatkom, zimnicou, triaškou, horúčkou (nad 38°C), únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Každoročne postihne 10 % svetovej populácie. Ide o závažné ochorenie, ktoré je príčinou úmrtí tisícov ľudí na celom svete každý rok.

Je chrípka „banálne“ ochorenie bez komplikácií?

Priebeh ochorenia chrípky a jeho dopad závisí od viacerých faktorov, ako je napr. miera patogenity vírusu, ale aj vek a zdravotný stav osôb. Riziko vzniku komplikácií chrípky zvyšuje napr. prítomnosť chronických ochorení, fajčenie a obezita. U mladých zdravých osôb je väčšinou nekomplikovaný, trvá 7 – 14 dní. K najčastejším komplikáciám patria zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín a zápal pľúc. Menej často môže prísť aj ku komplikáciám postihujúcim srdce alebo nervový systém, prípadne až k úmrtiu.

Čo spôsobuje chrípku?

Pôvodcom chrípky je vírus chrípky, ktorý má niekoľko typov a subtypov a vyznačuje sa veľkou premenlivosťou. Vírus často mení svoje vlastnosti a takmer každú sezónu kolujú v populácii iné typy vírusu. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Najvyššia nákazlivosť je na začiatku ochorenia, pri komplikovanom priebehu môže trvať aj dlhšie. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Chorý vylučuje vírus pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní, ale nákaza je možná aj kontaminovanými rukami a predmetmi.

Ako sa lieči chrípka?

Zaberajú na ňu antibiotiká? Liečba je väčšinou symptomatická. Keďže ide o vírusové ochorenie, nelieči sa antibiotikami. Je možné použiť antivirotiká, tie sa musia nasadiť do dvoch dní od začiatku príznakov. Chrípku je potrebné vyležať. Odporúčajú sa lieky tlmiace bolesti hlavy, svalov a na zníženie teploty. Únavu a malátnosť je však možné pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov po ústupe chrípky.

Koho postihuje chrípka?

Chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné problémy súvisiace s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku, ale určité osoby sú vo vysokom riziku vzniku závažných komplikácií chrípky, v prípade že ochorejú. Sem patria staršie osoby, osoby s chronickými ochoreniami (astma, diabetes, ochorenie srdca), tehotné ženy a malé deti. Kedy hovoríme o chrípkovej epidémií? Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy. Podľa geografického šírenia sa rozoznávajú lokálne, okresné, krajské či celoštátne epidémie.

Ako spoznáme príznaky chrípky?

– náhly nástup príznakov z plného zdravia,
– vysoká teplota – nad 38 °C,
– typický úvodný príznak je bolesť kĺbov,
– silná bolesť hlavy, často za očami,
– bolesť svalov v rukách, v nohách a na chrbte,
– suchý, dráždivý kašeľ, – často sa objaví zimnica a triaška,
– po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla.

Kedy hovoríme o prechladnutí?

Okrem chrípky na jeseň zvyknú potrápiť aj iné akútne respiračné ochorenia. Najčastejšie ich spôsobujú viaceré vírusy (napr. rinovírusy, adenovírusy, koronavírusy) alebo baktérie (streptokoky, stafylokoky, hemofily, bordetely). Vstupnou bránou infekcie sú predovšetkým dýchacie cesty. K vírusovej infekcii horných dýchacích ciest sa niekedy môže pridať bakteriálna infekcia a spôsobiť napríklad zápal prínosových dutín, ucha, alebo dolných dýchacích ciest.

Ako spoznáme príznaky prechladnutia?

– prechladnutie sa prejaví postupne,
– teplota zvyčajne nebýva vyššia ako 38 °C,
– kĺby bolia iba zriedkavo,
– často sa prejaví bolesť svalov v rukách, v nohách a na chrbte,
– jeden z možných príznakov je kašeľ,
– od začiatku sa objaví nádcha a bolesť hrdla.

Kde počas chrípkovej sezóny nájdete aktuálne informácie o chorobnosti na chrípku a akútne respiračné ochorenia?

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Na webovej stránke www.uvzsr.sk každý týždeň v piatok zverejňuje aktualizovanú „Informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike“ za daný kalendárny týždeň. Zároveň zverejňuje odporúčania, ako chrípke predísť prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnej siete či médií.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk, foto: https://pixabay.com