Zmena cestovného poriadku školských autobusov

249

Po necelých troch týždňoch od začatia premávky školských autobusov dochádza na základe požiadaviek trénerov MŠK, s.r.o. k zmene Cestovného poriadku linky č. 7-Š s platnosťou od 18.10.2017:

ZŠ Gorazdova pre blízkosť k športoviskám MŠK neprejavila záujem o prevoz. Zastávka pri škole je zriadená z minulosti a tak tam autobusy môžu zastavovať na požiadanie (znamenie).

ZŠ s MŠ Slovanská bude riešená mimoriadnymi spojmi v požadovanom termíne. To isté sa bude týkať aj všetkých ostatných mestských materských škôl (deti do 6 rokov v zmysle tarify – Cenového výmeru nepotrebujú Púchovskú čipovú kartu).

Ak nebude mať dieťa od 6 – 15 rokov a žiak do 26 rokov Púchovskú čipovú kartu, musí platiť hotovosť 0,30 €. Aj nulové lístky plnia funkciu poistenia cestujúceho počas prepravy a zároveň spĺňajú podmienku evidencie.

Žiadosť o vydanie Púchovskej čipovej karty je aj na internete: http://mhdpuchov.sk.

Žiadosti podpísané rodičmi, resp. zástupcami detí sa môžu podať hromadne spolu s fotkami a poplatkami priamo v predajni dopravných a parkovacích kariet v divadle na Hoenningovom námestí 2002/5 v Púchove (PIC). Po ich spracovaní budú opäť hromadne vydané zástupcovi školy, resp. rodičom.

Zdroj: ADP, s.r.o.