V čom sú tohtoročné voľby do VÚC výnimočné?

408
Ilustr. foto.

Tohtoročné župné voľby sú výnimočné. Sú to totiž posledné samostatné voľby do VÚC. V roku 2022 už budú regionálne a komunálne voľby spojené a ľudia si tak budú voliť zástupcov obce aj samosprávneho kraja naraz.

Skupina koaličných poslancov NR SR, ktorá navrhla zlúčenie termínov konania volieb starostov obcí, poslancov obecných zastupiteľstiev, ako aj predsedov a poslancov vyšších
územných celkov tým sleduje hlavne odbremenenie voličov od častých návštev volebných miestností. Zároveň je motívom pre tento krok aj šetrenie financií v štátnom rozpočte a zvýšenie volebnej účasti.
Problematickým aspektom je, že regionálne (župné) voľby vychádzajú na 4. novembra 2017 a najbližšie komunálne voľby sa budú konať až v roku 2018.
Autori návrhu na zlúčenie regionálnych a komunálnych volieb do jednej udalosti navrhli nasledovný postup: „K zlúčeniu termínu teda môže dôjsť iba predĺžením alebo
skrátením jedného z volebných období. Za tým účelom sa navrhuje predĺžiť najbližšie volebné obdobie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.“

Na základe tohto návrhu vláda odsúhlasila, že v najbližších voľbách do VÚC sa nebudú poslanci a predsedovia samospráv voliť na štandardné, štvorročné volebné obdobie,
ale predĺžené, päťročné volebné obdobie. Vďaka tomuto opatreniu sa eliminuje časový odstup župných a komunálnych volieb a o 5 rokov, teda v roku 2022 sa budú môcť konať
spolu. Spolu s touto zmenou je schválená aj úprava dvojkolových volieb predsedov VÚC na jednokolové.

Koľko budú voľby do VÚC stáť?
Existujú odhady, podľa ktorých by nastávajúce voľby do VÚC mohli štát vyjsť na približne 9,7 milióna eur. Plánované budúcoročné komunálne voľby odkroja zo štátneho rozpočtu
približne 7 a pol milióna eur. Zlúčením týchto dvoch udalostí by teda došlo k nemalej úspore finančných prostriedkov.

Volebná účasť na voľbách do VÚC
Regionálne voľby (voľby do VÚC) mali za posledné roky enormne nízku účasť. V roku 2013 sa volieb do VÚC zúčastnilo len 20 percent oprávnených voličov, štyri roky pred tým bola účasť na úrovni 18 percent. Najvyššia zaznamenaná volebná účasť vo voľbách do VÚC sa pohybovala na úrovni 26 percent voličov. Pritom účasť na komunálnych voľbách sa pohybuje na úrovni okolo 48 percent.

Aký je dôvod nízkej volebnej účasti na župných voľbách?
O úspešnosti pokusov zvýšiť volebnú účasť na regionálnych voľbách kolujú isté pochybnosti. Sociológ Ľubomír Falťan sa k otázke dôležitosti volieb do VÚC z pohľadu občanov vyjadril
nasledovne: „Veľmi často sa stáva, že ľudia málo vnímajú vplyv krajskej samosprávy na svoj život. A to je problém. Od toho sa potom odvíja, akú váhu a prestíž majú voľby do vyšších územných celkov. Zjednotenie volieb je pozitívne z administratívneho hľadiska – že ľudia nebudú musieť tak často chodiť k volebným urnám, a môže to byť aj šanca, že sa zvýši volebná účasť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.“
Zdroj: volbydovuc2017.sk