V hodnotení mimoškolských súťaží je Gymnázium Púchov štvrté najlepšie v kraji

413

Podľa výročnej správy o činnosti Krajského centra voľného času v Trenčíne je Gymnázium Púchov spomedzi 19 gymnázií kraja na štvrtom mieste v celkovom poradí dosiahnutých výsledkov v predmetových, vedomostných olympiádach a záujmovo-umeleckých súťažiach. Tu musíme zdôrazniť, že prvé dve miesta obsadili najväčšie gymnázia v kraji, ktoré sa s počtom žiakov nad 800  a s väčším počtom učiteľov dokážu zapojiť do viacerých súťaží. Sú to Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín a Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza. Reálne nás predbehlo iba Gymnázium Dubnica v/Váhom. Konkrétne v stredoškolskej odbornej činnosti sme na prvom mieste s počtom bodov 58,5. Tu bodovalo len 8 gymnázií, ostatných 11 nezískalo ani bod. V jazykových olympiádach sme na deviatom mieste. V ostatných vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach sme tretí. V športových súťažiach máme ôsmu priečku, lebo sme nedostali propozície k atletickým súťažiam. Ďakujeme učiteľom za nezištnú a obetavú prípravu žiakov a samozrejme všetkým našim úspešným i neúspešným reprezentantom, ktorí pomohli škole k peknému umiesteniu.

Mgr. Mária Pastorková, Gymnázium Púchov