Dva dni plné matematiky

333

V dňoch 13. a 14. marca 2018  sa konalo okresné kolo Pytagoriády.  Prvý deň súťažili žiaci z 3.-5. ročníka ZŠ a druhý deň žiaci zo 6.- 8. ročníka ZŠ a z 8- ročného gymnázia. Súťažilo počas obidvoch dní  140 žiakov. Úspechov i napriek veľmi ťažkým príkladom bolo neúrekom!

Gratulujeme všetkým víťazom, úspešným riešiteľom a pedagógom, ktorí  žiakov pripravovali. Ďakujeme vedeniu ZŠ Gorazdova v Púchove za spoluorganizovanie súťaže a pani kuchárkam za vynikajúce obedy.

Víťazi z kategórie P3:

1.       miesto Václavík Juraj ZŠ s MŠ Lysá p/Makytou
2.       miesto Loduha Timotej ZŠ s MŠ Dohňany
3.-4. miesto Blaško Samuel ZŠ s MŠ Lysá p/Makytou
Líner Viliam ZŠ Mládežnícka Púchov

V kategórii P3 bolo 7 úspešných riešiteľov.

Víťazi z kategórie P4:

1.       miesto Mierna Emma ZŠ Lednické Rovne
2.       miesto Ciesar Tomáš ZŠ Lednické Rovne
3.-4.  miesto Rudincová Katarína CZŠ sv. Margity Púchov
Beťáková Adriána ZŠ s MŠ Záriečie

V kategórii P4 bolo 5 úspešných riešiteľov.

Víťazi  z kategórie P5:

1.       miesto Egly Nikolas ZŠ s MŠ Lednica
2.       miesto Loduha Milan ZŠ s MŠ Lednica
3.       miesto Valentínyová Eliška ZŠ Mládežnícka Púchov

V kategórii P5 bolo 20 úspešných riešiteľov.

Víťazi  z kategórie P6:

1.       miesto Provazník Roman ZŠ Lednické Rovne
2.       miesto Vrábel Michal ZŠ s MŠ Lysá p/M
3.       miesto Moravčíková Barbora ZŠ Mládežnícka Púchov

V kategórii P6 bolo 7 úspešných riešiteľov.

Víťazi z kategórie P7:

1.       miesto Mišíková Katarína ZŠ Mládežnícka Púchov

V kategórii  P7 bol 1 úspešný  riešiteľ.

Víťazi  z kategórie P8:

1.       miesto Pobežal Andrej ZŠ Mládežnícka Púchov
2.-4. miesto Janík Boris Gymnázium Púchov
Hanták Mário Gymnázium Púchov
Odváhová Lucia ZŠ Mládežnícka Púchov

V kategórii P8 bolo 12 úspešných riešiteľov.

Gabika Támová,  organizátor súťaže z CVČ Včielka Púchov