V Lednici sa prevrátilo auto do potoka

349

Dňa 11.1.2019 jednotka odstraňovala spadnutý strom zo št. cesty pred obcou Lednica.
Dňa 13.1.2019 jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode osobného vozidla pred obcou Lednica. Vozidlo sa nachádzalo v potoku prevrátené na streche. Na vozidle boli vykonané protipožiarne opatrenia, únik prevádzkových kvapalín nebol zistený. Po zdokumentovaní nehody príslušníkom PZ sme vozidlo vytiahli na vozovku. Po ukončení činností sa jednotka vrátila ja HS.

Zdroj: HS Púchov