V Lienkovej materskej škole

192

Medzinárodným dňom detí akoby sa vrece roztrhlo so športovými a zábavnými akciami v MŠ 1. mája (Lienka).

V týždni, v ktorom bol ten veľký deň „D“, deti našej MŠ navštevovali predplavecký výcvik, a preto nezostávalo veľa času a síl venovať sa iným aktivitám. S potešením však privítali vzácnu návštevu – pána primátora mesta Rastislava Heneka, ktorý ich obdaroval sladkým darčekom a milým rozhovorom. Veľké poďakovanie mu patrí aj za možnosť absolvovania predplaveckého výcviku zdarma, čo potešilo aj rodičov detí.

Na plaváreň sa každý deň veľmi tešili zásluhou milého, no zároveň profesionálneho prístupu kolektívu trénerov pani Podobenovej. Nikto sa vody nebál, každý nadobúdal podľa svojich možností schopnosť splývať s doskou, ba preplávať aj prvé metre. Po plavárni sa už nevedeli dočkať stretnutia s mladými študentmi Gymnázia v Púchove, ktorí pod vedením Mgr. Denešovej pripravili v areáli Europarku športové a zábavné aktivity ako napr. skákanie vo vreci, hádzanie na cieľ, futbalové zápolenie, maľovanie kameňov, bublifikiáda a ďalšie. Deti boli nadšené z hier so staršími „kamarátmi“, ktorí sa im venovali celé dopoludnie.

Ďalší deň patril „našej“ Olympiáde. V školskej záhrade s nadšením súperili o najlepší čas v behu, o najdlhší skok do piesku a o najlepší hod tenisovou loptičkou. Domov si odnášali pekné zážitky, medaily, ale aj sladkú odmenu.

Pohybovým a zábavným aktivitám nie je ani zďaleka koniec. Čaká nás ešte Športové centrum na Nábreží slobody, turistická vychádzka, bicyklovanie v MŠ, hudobník ujo Jaro a ďalšie. K radosti z pohybu a iným aktivitám už treba len zaželať pekné slnečné dni a bezpečné šantenie v záujme zdravia.

Elena Chybová