Mladí včelári letia do Anglicka

554

Sen sa stal skutočnosťou. V dňoch 6.-9. júla poletia členovia včelárskeho krúžku pri CVČ Včielka a ZO SZV Štefana Závodníka v Púchove na svetovú včelársku súťaž IMYB (International Meeting of Young Beekeepers) v anglickom Marlborough.

Naši mladí včelári sa stali víťazmi Celoslovenskej včelárskej súťaže v dňoch 19.-20. mája v Banskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnili Sabína Solíková, Ján Medňanský, Filip Drábik a Simona Kováčiková. V Banskej Bystrici sa stretli mladí včelári zo všetkých kútov Slovenska, ale medzi nimi najlepší boli z Púchova. Na prvom mieste sa umiestnila Sabína Solíková, na druhom mieste Ján Medňanský, na treťom mieste Filip Drábik a Simona Kováčiková ako najmladšia na piatom mieste. Sabína Solíková získala aj Cenu Kolomana Novackého a tiež aj víťazné družstvo získalo túto cenu.

Súťaž nebola jednoduchá. Problematika včelárstva je veľmi obšírna. Súťažilo sa v poznávaní medonostných stromov a rastlín, mikroskopovaní, zdlábaní rámikov, poznávaní včelárskych pomôcok, vytáčaní, priamej práci so včelami a samozrejme nechýbal test. Teraz čaká našich včelárov ďalšia náročná príprava. Preštudovať včelárstvo vo svete, pripraviť národný kultúrny program, či príprava reportáže do BBC. Reprezentácia Slovenského zväzu včelárov, Slovenska, svojej vlasti zaväzuje. Svetovej súťaže v Anglicku sa zúčastní 23 krajín sveta. Veríme, že naši úspešne obstoja. V súčasnosti, keď včielka medonosná patrí medzi ohrozený hmyz, je nevyhnutné, aby najmladšia generácia prevzala štafetu za jej záchranu.

Veľké poďakovanie patrí Ing. Anne Horváthovej, poverenej riaditeľke Centra sociálnych služieb Chmelinec v Púchove, ktorá prichýlila naše detské včelárske múzeum, kde sa každý týždeň stretávajú mladí včelári. Tak isto ďakujeme pánovi Kamilovi Bielikovi za jeho celoživotné rady a skúsenosti vo včelárstve. Ďakujeme tiež pani riaditeľke CVČ Včielka PaeDr. Alenke Strýčkovej za jej medové srdiečko a podporu včelárenia našich mladých. Veď pri úspechu nikdy nestojí jeden človek. Na to musíme pamätať a byť vďačný za každú podanú pomocnú ruku. Včielky to robia milióny rokov.

Mgr. Eva Kováčová, vedúca včelárskeho krúžku