V priekope pri hlavnej ceste našli mŕtvu srnku

226

Na mŕtvu srnku v priekope upozornila mestských policajtov telefonicky žena z Púchova. Srnka ležala v priekope vpravo od cesty v smere jazdy do obce Dolné Kočkovce neďaleko od dopravnej značky označujúcej začiatok Púchova. Mestskí policajti urobili z miesta fotodokumentáciu a prípad oznámili veterinárovi, ktorý podnikol ďalšie kroky.
-r-