V Púchove na pešej zóne pri vianočnom stromčeku sa spievali koledy

229

Týždenník MY zorganizoval 12.12.2018 celoslovenskú akciu zaspievania vianočných kolied a to na rôznych miestach Slovenska v čase o 18,00 hod.

Dievčatá z FS Rozmarínek sa tejto výzvy zhostili a tak presne o 18,00 zazneli známe vianočné koledy aj na pešej zóne v Púchove a ako ináč rovno pod vianočným stromčekom. Vyspievané a emočne citlivé hlasy dievčat z Rozmarínka za doprovodu Andrei Kučíkovej, huslistky z hudobnej skupiny Gýmeš začali spievať. Ľudia, ktorí išli okolo sa postupne pridávali a to aj so svojimi drobcami. V tej chvíli pre všetkých akoby zastal čas, zabudli na predvianočný zhon a starosti a Púchovom postupne odznelo päť známych kolied. Veď kto by nepoznal koledy, ako Šťastie , zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám, Do hory do lesa valasi, Poďme bratia do Betléma, Daj Boh šťastia tejto zemi či Tichú noc.

Som hrdý na Púchovčanov na dievčatá z Rozmarínka zo Záriečia, lebo prichádzajúce Vianoce a adventný čas sme si pripomenuli nie cez Facebook a iné média, ale priamo na živo. Pri speve kolied nebolo Vianoce len počuť, ale aj cítiť v éteri. Preto ďakujem a prajem všetkým čitateľom Púchovských novín a všetkým ľuďom krásne a pokojné Vianočné sviatky v pevnom zdraví.

Štefan Kaštýľsky